Skip to main content

Waar kunnen we terecht voor begeleiding of extra ondersteuning?

Je kind met een beperking heeft een kinderwens. Dit kan als ouder, als omgeving, niet evident zijn om mee om te gaan. Weet dat je er niet alleen voor staat en terecht kan bij verschillende professionele diensten voor meer informatie, ondersteuning of begeleiding. 

Je kan beroep doen op extra professionele ondersteuning. Vaak werken zij samen om zoveel als mogelijk in te zetten op het groeipotentieel van de betrokken ouders.

Voor een luisterend oor of extra ondersteuning en tips rond het bespreekbaar maken van de kinderwens bij je kind, het binnenbrengen van een realistisch beeld rond het (jonge) ouderschap (door bijvoorbeeld de ontlening van de real care baby) kan je terecht bij Fara. Neem contact met ons op, we proberen je zo goed mogelijk voor te helpen.

Seksualiteit voor mensen met een mentale beperking

Aditi biedt seksualiteit en intimiteitszorg op maat. Ze geven advies, informatie en ondersteuning voor mensen met een beperking en ouderen.