Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Wat zijn de emotionele gevolgen van een zwangerschapsafbreking?

De emoties die ouders na een zwangerschapsafbreking doormaken, zijn vaak vergelijkbaar met wat ouders doormaken bij wie het kindje spontaan is overleden tijdens de zwangerschap.

Dat is niet verwonderlijk. In beide gevallen gaat het om het verlies van een kindje dat je verwacht en gewenst hebt, waarnaar je hebt verlangd. Toch zijn er enkele aspecten die de emotionele impact kunnen verzwaren:

Verantwoordelijkheid

Kiezen om een zwangerschap af te breken, is een emotioneel ingrijpende gebeurtenis.
Je kan heel wisselende emoties hebben:

  • Misschien is er eerst een gevoel van opluchting, omdat je niet meer gegijzeld wordt door de keuze. De benarde situatie die je zo intens hebt beleefd, is weg, is ‘opgelost’.
  • Nadien volgen vaak emoties van verdriet, soms schuld of schaamte: hoe moet/kan je verder met het feit dat je deze keuze hebt gemaakt?

Soms lijkt het voor ouders alsof ze niet mogen rouwen, 'want ze hebben er toch zelf voor gekozen'
Dat je zwanger was van een kindje met een ernstige aandoening is iets wat jou is overkomen. Het is niet omdat je besliste dit kindje niet geboren te laten worden, dat er geen plaats is voor verdriet.

Onzichtbaar verlies

Rouwen om een kindje dat nog voor de normale bevallingsdatum is overleden, is vaak extra moeilijk net omdat het nog niet geboren was. Voor de buitenwereld is het een ‘onzichtbaar’ kindje, ook al was het voor jou erg reëel.

Als de tijd wordt stopgezet, de wereld onder je voeten verdwijnt ... is het niet evident om recht te staan. Het verlies van Wout heeft ons doen inzien wat leven is. Niet enkel geven, nemen, leven... maar jammer genoeg ook ontnemen.
mama van Wout

Moeilijke momenten

Wellicht zullen er een aantal momenten extra moeilijk zijn:

  • voor veel mensen is de uitgerekende bevallingsdatum - het moment waarop je verwachtte te bevallen van een gezond kindje - zo’n moment
  • andere momenten waarop veel ouders het moeilijk hebben zijn verjaardagen, moederdag, vaderdag, Allerheiligen en feestdagen zoals Sinterklaas of kerst
  • Nieuwe gebeurtenissen in je leven kunnen je opnieuw confronteren met de beslissing die je hebt genomen en met het verlies van je kindje
  • De aankondiging van een nieuwe zwangerschap of de geboorte van je volgende kindje doet vaak de pijn weer levendig voelen
  • Maar even goed kan door het uitblijven van een nieuwe zwangerschap dit verdriet weer naar boven komen

Intense periodes van verdriet kunnen er soms jaren na het verlies van je kindje nog zijn, afgewisseld met periodes dat het goed gaat. 
Iedereen rouwt op zijn eigen manier, het is belangrijk om dat te respecteren. Op rouw staat geen vervaldatum. 

Hoe ga je om met onzichtbaar verlies?

Wat veel mensen moeilijk vinden in de verwerking van een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose, is dat het om een ‘onzichtbaar’ kindje gaat.