Skip to main content

Kan ik anderen met een abortuservaring ontmoeten?

Ja zeker! Dat kan op verschillende manieren. We lijsten het voor je op.

Sommige mensen (vrouwen en mannen) hebben – kort nadien of jaren later - nood aan een gesprek met iemand die hetzelfde meemaakte. Een reactie van (h)erkenning kan helend zijn of een ander perspectief bieden om met moeilijke gevoelens om te gaan. Blijf ook jij zitten met vragen, twijfels, schuldgevoelens, verdriet of andere emoties die je makkelijker zou kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaakten?

Fara lotgenotencontact

Bij Fara kan je terecht voor contact met anderen met een abortuservaring (om psycho-sociale redenen). Samen praten we over beleving en betekenisgeving. Een Fara-medewerker begeleidt het groepsproces.

Lotgenotencontact abortusverwerking

Fara organiseert in kleine besloten groepjes lotgenotencontact rond abortusverwerking. 

Boekentip

Fara werkte mee aan het boek “Abortus: het taboe nog niet voorbij” van Gertie Driessen. Dit boek is een bundeling van 36 verhalen van mannen en vrouwen die in hun leven met een abortus te maken hadden. Het kan deugddoend zijn om de verhalen van anderen te lezen en zo te weten dat je er niet alleen voor staat.

Contacteer ons gerust voor meer boekentips.

Online getuigenissen

Ben je nog niet klaar om in levende lijve anderen te ontmoeten? Op onze website en op deze van Fiom (het Nederlandse ‘zusje’ van Fara) kan je heel wat getuigenissen vinden.