Skip to main content

Ik heb spijt over mijn abortus, wat nu?

Zoek uit welke vorm(en) van spijt je voelt: spijt van de keuze, spijt van de wijze waarop je besluitvorming verliep en/of spijt van te hebben moeten kiezen. Al deze spijtgevoelens horen bij het leven.

Spijt of twijfel?

Een kleine minderheid heeft spijt van de keuze op zich. Onderscheid deze spijtgevoelens van twijfels of je wel de juiste keuze maakte. Tracht te begrijpen waarom je je keuze maakte op dat moment in jouw leven. Je kan de klok niet terugdraaien. Maar je kan wel kiezen om er anders mee om te gaan in de toekomst, zodat je keuze betekenis krijgt zodat je verlies (en spijt) ‘niet voor niets’ was.

Als je weloverwogen koos, kan je doorgaans terugblikken met de vaststelling: ‘Ik heb geen spijt van mijn keuze op zich, wel spijt dat ik heb moeten kiezen’. Ook al ervaar je minder aangename gevoelens; deze zijn niet noodzakelijk een indicatie van een verkeerde keuze. 

Die ondraaglijke pijn is vooral het besef dat het onomkeerbaar is, denk ik. Dat had ik de eerste paar maanden heel erg hevig.
Lien, 29

Kan je er iets uit meenemen?

Of je hebt spijt van hoe je besluitvorming, eventueel in samenspraak met je partner, verliep? Dan kan je deze ervaring benutten om te reflecteren over je manier van keuzes maken, deze te bespreken met je partner en in de toekomst eventueel een andere manier van beslissen uitproberen. Zo kan je bijvoorbeeld meer tijd en ruimte nemen om te onderhandelen. Dit zal niet altijd leiden tot een beslissing waar je volledig samen kan achterstaan, maar wel tot meer wederzijds begrip en bespreekbaarheid over wat je nodig hebt van je partner om verder te kunnen met je beslissing.

Zoek hulp

Deze zoektocht naar betekenisgeving kan moeilijk, maar niet overkomelijk, zijn. En best zwaar om dragen, zeker alleen. Zoek daarom iemand vertrouwd in je eigen omgeving om jou hierin bij te staan of doe beroep op professionele hulp. Zo kan dit een kans tot persoonlijke groei inhouden. Natuurlijk kan je ook bij Fara terecht voor een warm luisterend oor.