Skip to main content

Ik word tienervader, wat nu?

Je wordt tienervader. Misschien was de zwangerschap ongepland en voor jou zelfs wel ongewenst? Het is best even schrikken als je hoort dat je vader gaat worden, misschien zie je dit ergens wel zitten, misschien ook niet…

Bekom en zet je opties op een rijtje

Gun jezelf eerst de tijd om te bekomen van de eerste shock. Het is normaal dat je leven nu even op zijn kop staat, je had het je misschien allemaal wel anders ingebeeld. 

Probeer dan even volgende zaken op een rijtje te zetten:

1. Wil je de relatie met het meisje verderzetten?

 • Zo ja: hoe ga je dit samen doen als mama en papa? Wat moet je allemaal regelen? Waar gaan jullie wonen? Hoe gaan jullie dit financieel klaarspelen? Wie kan jullie helpen? Bij wie kunnen jullie terecht voor (praktische) steun?
 • Zo nee: zie vraag 2

2. Wil je een vader zijn?

 • Zo ja: wat voor vader wil, kan en mag je zijn?
 • Zo nee: hoe kan je dit respectvol communiceren aan het meisje en aan haar en jouw familie? Wat wil je dat zij over jou vertelt als het kind later vragen stelt over wie zijn papa is?
Mijn ex wou geen abortus. Ik was echt niet klaar om papa te worden, maar ja, er kwam dus wel een kind van mij... Ik zorg nu samen met mijn ouders 1 weekend per maand voor Eliah.
Lucas, 19

Rechten en plichten

Als je als minderjarige vader of moeder wordt, dan heb je zelf het ouderlijk gezag over jouw kind.

Wat zijn je rechten?

 • Persoonlijk contact met je kind.
 • Ouderlijk gezag: samen met de andere ouder alle beslissingen nemen over je kind (bijvoorbeeld: naam, familienaam, woonplaats, opvang, school, gezondheidszorg,...).
 • Toezicht houden over de opvoeding en informatie hierover krijgen.
 • Beheer van de goederen van je kind (zoals het groeipakket (de vroegere kinderbijslag), bankrekening, spulletjes,...).
 • Vaderschapsverlof:
  • als je minderjarig bent of nog naar school gaat heb je hier géén recht op
  • als je werkt heb je recht op 10 dagen vaderschapsverlof

Wat zijn je plichten?

 • In levensonderhoud voorzien: zorgen dat je kind voedsel, kleding, onderdak... heeft
 • Je kind opvoeden.
 • Je kind toegang geven tot een opleiding.
 • Je bent aansprakelijk: als je kind een fout maakt of schade berokkent, moet jij de kosten herstellen of betalen.

Je kind erkennen

Je hebt enkel rechten en plichten tegenover het kind, als je het kind officieel erkent. Om dat te doen heb je de toestemming van de mama nodig. Weigert zij de toestemming? Dan kan je naar de familierechtbank gaan om het vaderschap te laten vaststellen. Je doet dit best samen met een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht.

Een erkenning is voor altijd, je kan hier niet op terugkomen.

Meer juridische info?

In deze brochure vind je alle informatie over rechten, plichten en beslissingen die genomen worden als je minderjarige ouder wordt.

Ontmoet andere jonge vaders

Misschien kan contact met andere mannen die hetzelfde meemaakten helpend voor je zijn? Je kan steun en (h)erkenning vinden in elkaars ervaringen. Dat is toch net even anders dan hierover uitwisselen met je gewone vrienden.

Tienervaders getuigen

Studenten journalistiek van de Arteveldehogeschool verzamelden voor een schoolopdracht getuigenissen van tienervaders.