Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Heb ik recht op een uitkering als tienermoeder?

Als zwangere minderjarige of als minderjarige met een kind ten laste kan je voor een leefloon in aanmerking komen.

In principe hebben enkel meerderjarigen recht op een leefloon.Maar omdat je minderjarig bent en zwanger of een kind ten laste hebt, kan het zijn dat je toch een leefloon kan krijgen. 

Je vraagt een leefloon aan bij het OCMW van je gemeente. Zij kijken of je in aanmerking komt op basis van de bestaansmiddelen van het gezin waar je deel van uitmaakt. Als je nog bij je ouders woont, kan het OCMW besluiten om je een leefloon als samenwonende toe te kennen.