Skip to main content

Mijn dochter werd zwanger van een oudere jongen: kan ik klacht indienen?

Het is mogelijk om klacht in te dienen tegen de oudere jongen, als je dochter nog geen 16 is. Je dochter valt onder jouw gezag. Dat wil zeggen dat jij in principe mag beslissen of en met wie je dochter mag omgaan, een relatie hebben…

Seksuele meerderjarigheid verlaagd?

update juli 2019 
Er is een wetsvoorstel ingediend om de seksuele meerderjarigheid te verlagen van 16 naar 14 jaar. Het verschil in leeftijd tussen de twee partners mag niet meer dan 5 jaar zijn, en er mag geen sprake zijn van een machtsrelatie (vb: leiding in de chiro, sporttrainer,...)
Dit wetsvoorstel is voorlopig nog niet goedgekeurd, maar zal opgevolgd worden eens er een nieuwe regering gevormd is. 
 

Wat zegt de wet?

De wet gaat ervan uit dat iemand die nog geen 16 is, 'niet rijp genoeg' is om te oordelen of hij of zij seksuele omgang wil. Dus als je dochter 15 jaar of jonger is, veronderstelt de rechter altijd dwang, ook al heeft de minderjarige ingestemd. Vanaf 16 jaar heeft je dochter wel seksueel zelfbeschikkingsrecht. Met andere woorden: is je dochter jonger dan 16, dan kan je de jongen die seksueel contact had met je dochter laten vervolgen. De Dienst Zedenfeiten zal dan onderzoeken of er een strafbaar feit gepleegd werd. Zo ja, dan de jongen of man vervolgd worden.

Goed idee om klacht in te dienen?

Het is belangrijk om goed te overwegen of een klacht op z’n plaats is. Besef dat dit het vertrouwen tussen jou en je kind een stevige deuk kan geven. Zij ziet die jongen immers misschien wel graag, hoopt dat hij een vaderrol zal opnemen, ziet hen voor altijd samenblijven…  Sta dus stil bij je motief om een klacht in te dienen: is dit uit frustratie? Ben je er zeker van dat je dochter niet instemde met de seksuele handelingen? Wat maakt dat je deze partner niet geschikt vindt? Wat hoop je te bereiken met een klacht? Hoe denk je dat je dochter zal reageren als ze te weten komt dat je klacht indiende? Drijft het jullie uit elkaar of vindt ze het een goed idee?