Skip to main content

Help, mijn zoon krijgt een kind…!

Als blijkt dat je zoon een kind zal krijgen, plaatst dit jou voor de vraag: hoe vul ik mijn verantwoordelijkheid tegenover mijn zoon en kleinkind in?  Ook de ouders van het meisje stellen zichzelf die vraag: kunnen en moeten wij iets betekenen voor ons kleinkind?

Laat voelen dat je er voor hem bent

Respecteer de keuzes van je zoon, ook al zijn het niet de jouwe. Enorm belangrijk is dat je zoon een goede hechtingsband met zijn kind kan opbouwen. Het kan zijn dat je zoon achter de keuze staat om de zwangerschap te behouden. In dat geval kan de zwangerschap en het ouderschap van je kind je dichter bij hem brengen: het kan een meer volwassen omgang met je zoon betekenen.  Samen zorgen voor je kleinkind kan jullie band dan verstevigen.

Als je zoon geen inspraak had

Het kan zijn dat je zoon geen inspraak had in de keuze voor een kind. In dat geval zal hij heel wat emoties ervaren. Er komt immers een kind van hem op de wereld, waar hij niet achter staat. Hij moet over heel wat nadenken:

  • wil hij het kind erkennen, in dit geval zal hij zelf het ouderlijk gezag hebben over het kind, ook al is hij zelf nog minderjarig en zelf onderworpen aan het ouderlijk gezag
  • wil hij een vaderrol opnemen
  • wil hij betrokken zijn en zo ja, in welke mate?

Steun van het thuisfront is in dat geval héél erg belangrijk. Een veilige plek waar hij kan ventileren, zijn emoties kan uiten (ook al is dat door teruggetrokken en boos te zijn).

Als het om je schoondochter gaat, besef dan dat je (in de meeste gevallen) altijd een minderwaardige positie zal hebben tegenover de eigen moeder van het meisje. Gun haar om de belangrijkste zaken met haar eigen moeder te delen.

In welke mate wil je betrokken zijn?

Stel jezelf de vraag in welke mate je de opvoeding en de dagelijkse opvang van je kleinkind kan en wil delen met je zoon en schoondochter.

Als grootmoeder kan je een open gesprek “onder moeders” aangaan over de beleving van zwangerschap en jong ouderschap. Kunnen praten over hoe ze hun eigen opvoeding en hun eigen band met hun moeder beleefden is voor jonge moeders erg steunend.

Maak goede afspraken over de engagementen die je wil nemen in de zorg voor je kleinkind.

  • In welke mate wil jij het kindje zelf opvangen?
  • Wat vind jij belangrijk bij de opvoeding ervan?
  • Wie neemt wanneer welke taken op zich?
  • Wat verwacht je van hen? En wat verwachten zij van jou?

Besef dat je ook neen mag zeggen. Het is belangrijk dat je je eigen grenzen kent en duidelijk afbakent hoever jij wil gaan in de zorg voor je kleinkind. Je zegt dit best zo snel mogelijk, op een rustige manier. Wacht niet tot de spanningen hoog oplopen en er verwijtende woorden vallen.

Zoek een goede balans in de zorg voor je kleinkind. Neem die niet helemaal van je zoon en schoondochter over, maar laat ook niet meer verantwoordelijkheid op hun schouders rusten dan ze aankunnen. 

Als het contact moeilijk verloopt

In sommige gevallen verloopt het moeilijker. De ouders van het meisje willen niet dat je zoon betrokken is, weigeren contact, houden jullie erbuiten. Of ze eisen dat jullie financieel bijdragen.
Doe in dat geval beroep op familiale bemiddeling. Zij ondersteunen jullie om tot gedeelde afspraken te komen.
Dat kan bij een privé-organisatie, of bij het caw in je buurt (in dat laatste geval is het gratis).