Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Is prenatale screening verplicht?

De NIPT wordt doorgaans standaard aangeboden als screeningstest door de arts of vroedvrouw die je zwangerschap opvolgt. Laat je voldoende informeren over deze test, zodat je zelf een keuze kan maken, want deze is zeker niet verplicht.

  • In een eerste gesprek word je meestal geïnformeerd over de verdere begeleiding van je zwangerschap en hierin komt de keuze voor de NIPT normaal ook aan bod. Je krijgt uitleg over wat de NIPT precies is, wat er getest wordt en wat niet, welke resultaten je mag verwachten en hoe je die moet interpreteren. Zo heb je alle informatie die je nodig hebben om te beslissen of je op dit aanbod wil ingaan. 
De NIPT-test zal je vrijblijvend aangeboden worden. Of je deze al dan niet laat uitvoeren, is jouw eigen volledig vrije keuze.
  • Daarnaast gebeurt er ook altijd een uitgebreid echografisch onderzoek met nekplooimeting en een zo nauwkeurig mogelijk nazicht van je kindje (ook als je ervoor kiest om geen NIPT te laten uitvoeren).