Skip to main content

Is prenatale screening verplicht?

Een aantal prenatale screeningstesten wordt doorgaans standaard aangeboden door de arts of vroedvrouw die je zwangerschap opvolgt. Ze willen je voldoende informeren over alle mogelijke testen die er bestaan, zodat je zelf een keuze kan maken. Ze zijn dus zeker niet verplicht.

De screeningstesten die worden aangeboden zijn onder andere een bloedonderzoek en nekplooimeting (ook wel gecombineerde eerste trimesterscreening genoemd) of de NIPT (niet-invasieve, prenatale test).

Je kan in het gesprek met je arts of vroedvrouw al je vragen of bedenkingen hieromtrent formuleren om zo samen te komen tot een keuze die goed voelt. Zo krijg je niet alleen de testen voorgesteld, maar ook wat ze precies testen (en wat niet), welke resultaten je mag verwachten en hoe je deze moet interpreteren.

Als je na een screeningstest te horen krijgt dat er een verhoogde kans is dat je kindje een afwijking heeft, zal verder diagnostisch onderzoek worden voorgesteld. Dit is nodig om zekerheid te krijgen. Ook dit is niet verplicht. Je kan er altijd van afzien om verder te testen, maar bespreek dan goed welke gevolgen dit zal hebben voor de verdere opvolging van je zwangerschap.