Skip to main content

Is prenatale screening verplicht?

De NIPT wordt doorgaans standaard aangeboden als screeningstest door de arts of vroedvrouw die je zwangerschap opvolgt. Laat je voldoende informeren over deze test, zodat je zelf een keuze kan maken, want deze is zeker niet verplicht.

  • In een eerste gesprek wordt je meestal geïnformeerd over de verdere begeleiding van je zwangerschap en hierin komt deze eerstetrimesterscreening zeker aan bod. Je kan in het gesprek met je arts of vroedvrouw al je vragen of bedenkingen hieromtrent formuleren om zo samen te komen tot een keuze die goed voelt. Zo krijg je niet alleen de testen voorgesteld, maar ook wat ze precies testen (en wat niet), welke resultaten je mag verwachten en hoe je deze moet interpreteren
De NIPT-test zal je vrijblijvend aangeboden worden. Of je deze al dan niet laat uitvoeren, is jouw eigen volledig vrije keuze.
  • Daarnaast gebeurt er ook altijd een uitgebreid echografisch onderzoek met nekplooimeting en een zo nauwkeurig mogelijk nazicht van je kindje (ook als je ervoor kiest om geen NIPT te laten uitvoeren).