Skip to main content

Kiezen de meeste vrouwen/koppels voor prenatale screening?

De meeste vrouwen en koppels gaan in op het aanbod voor prenatale screening. Dit is echter niet altijd een bewuste, weloverwogen keuze. 

Prenatale screening zal je standaard in het begin van de zwangerschap aangeboden worden. Het is niet verplicht. Het is een persoonlijke keuze waar je zelf of als koppel moet achter staan.

Toen de dokter vroeg of we wilden screenen op Downsyndroom, zeiden we automatisch ja. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat we ook nee hadden kunnen zeggen of dat het resultaat wel eens slecht had kunnen zijn...
Toon

De meeste vrouwen en koppels gaan in op het aanbod voor prenatale screening. Men stelt er zich weinig vragen bij en het is fijn om te weten dat alles in orde is. 
Het resultaat van een prenatale screening is echter niet altijd positief. Daardoor komen mensen soms voor een onverwachte, onaangename verrassing te staan. Ouders willen testen om te kijken of alles oke is, maar het doel van de gynaecoloog/dokter is om afwijkingen op te sporen.

Het bestaan van prenatale testen confronteert je als toekomstige ouder met heel wat vragen.

  • Hoeveel wil je weten over je kindje?
  • Wat als je te horen krijgt dat je een verhoogde kans hebt op een bepaalde afwijking?
  • Wil je verdere testen ondergaan?
  • Overweeg je een zwangerschapsafbreking?
  • ...

Je moet hoe dan ook een keuze moeten maken om al of niet op het aanbod voor prenatale screening in te gaan. Je begeleidende arts of vroedvrouw kan je in je keuze helpen. Vraag ook naar de zin van het screenen naar aandoeningen waarvoor men verder geen diagnostiek of behandeling heeft in de zwangerschap.

Voor een goede keuze zijn er met andere woorden verschillende ankerpunten nodig: je vindt ze bij (de informatie van) de arts, bij jullie omgeving en vooral in jezelf. We mogen immers niet vergeten dat ook de samenleving door de maatschappelijke beeldvorming  rond handicap een zekere invloed heeft en dat ouders soms sociale druk omtrent een bepaalde keuze kunnen ervaren.

De beslissing is dus niet altijd gemakkelijk, Fara biedt een luisterend oor als je hier mee zit.