Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Vragen die kunnen helpen bij de keuze voor diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek: ja of nee? Wel of niet kiezen voor een vruchtwaterpunctie of vlokkentest? Je had misschien nooit verwacht dat je over dit soort zaken zo diep moest nadenken. Of het is voor jezelf wel duidelijk, maar je partner heeft een andere mening. Deze vragen kunnen een leidraad zijn voor jullie beslissingsproces.

  • Hoe belangrijk is deze zekerheid voor jezelf? Voor je partner? Voor jullie als koppel?
  • Hoe erg verschillen jullie als partners van mening? 
  • Wat zijn de voordelen voor jullie van deze zekerheid?
  • Hoe zou het resultaat de verdere zwangerschap beïnvloeden?
  • Wat met een positieve diagnose?
  • Zouden jullie eventueel een zwangerschapsafbreking overwegen?
  • Wat zijn de risico’s van verder diagnostisch testen? (bv. Kans op miskraam)
  • Wegen voor jezelf/jullie de risico’s op tegenover de voordelen?
  • Zijn jullie bereid een gezond kindje te verliezen ten gevolge van een miskraam?
  • Wat zijn jullie toekomstige kansen op een levend geboren kind zonder afwijking? Een volgende zwangerschap?