Skip to main content

Diagnostisch onderzoek: ja of nee?

Kiezen voor een diagnostische test is een moeilijke oefening in risico’s afwegen.  Enerzijds geeft diagnostisch onderzoek je duidelijkheid: je kindje heeft met zekerheid een bepaalde afwijking wel of niet. Anderzijds is er het risico op een miskraam. Het is belangrijk dat je keuze past bij je eigen gevoel en ideeën over zwangerschap, levenswijze, waarden en normen. 

Bij een verhoogd risico na screening zal verder onderzoek aangeboden worden. Langs de ene kant lijkt het misschien heel evident om dit te doen. Langs de andere kant schrikt de kans op miskraam die een diagnostische test (zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie) met zich meebrengt, je misschien wel af. 

Bewuste keuze maken

Om de keuze te maken is, het belangrijk dat je de tijd neemt om samen met een deskundige de uitslag van de prenatale screening te bespreken en juist te interpreteren. Daarnaast is het belangrijk dat jij en je partner stilstaan bij de vraag “hoe jullie zullen reageren als er bij je kindje inderdaad een afwijking wordt vastgesteld”.

Neem ook de tijd om de gevoelens die je hierover hebt te bespreken. Zij vormen een belangrijke leidraad in jullie verdere beslissingsproces.

  • Is diagnostisch onderzoek verplicht?

    Diagnostisch onderzoek is niet verplicht. Je kan en mag er altijd van afzien om verder te testen, ook als er een verhoogd risico is vastgesteld. Zorg er voor dat je goed weet welke mogelijke gevolgen deze keuze inhoudt: zowel bij het afzien van verder onderzoek, als bij het er voor kiezen.

Wie kan mij helpen?

Je huisarts, gynaecoloog en/of vroedvrouw zullen je zo goed mogelijk proberen te helpen bij het nemen van een beslissing.

Heb je het gevoel dat je te veel informatie ineens krijgt, vraag dan of je de informatie ook schriftelijk kan meekrijgen, zodat je thuis alles nog eens rustig kan bekijken. Vraag eventueel ook een tweede gesprek.

Ook bij Fara kan je terecht met al je vragen omtrent prenatale testen en testresultaten. We luisteren, geven je informatie en helpen om jouw vragen te verduidelijken voor het volgende consult bij jouw eigen arts.