Skip to main content

Anonimiteit en discretie bij Fara

Fara wil een betrouwbaar aanspreekpunt zijn en hecht veel belang aan discretie en (indien nodig) anonimiteit. We gaan daarom respectvol en zorgvuldig om met (persoonlijke) gegevens.

Anoniem?

Neem je contact op met Fara dan beslis je zelf wat je deelt en wat niet:

 • Je hoeft jouw naam, leeftijd of woonplaats (regio) niet te vertellen.
 • Je mag gebruik maken van een schuilnaam.
 • Om jou zo goed mogelijk verder te kunnen helpen is het mogelijk dat we wel naar persoonlijke gegevens vragen, bv. voor een verwijzing naar een andere hulpverlenende organisatie, afgestemd op jouw vraag, leeftijd en woonplaats.

Website:

 • Als je jouw bezoek aan de Fara website wil verbergen dan kan je ‘incognito’ surfen, via de instellingen (drie puntjes in je balk) rechtsboven aan de pagina.
 • Je kan via dezelfde instellingen je bezoek aan de Fara website wissen in je geschiedenis.

Telefoon:

 • Telefoonoproepen komen binnen via ons betalend nummer en komen dus ook terecht op je telefoonrekening.
 • Je kan ons anoniem bellen door vooraf #31# in te toetsen vanop je GSM of *31* als je van op een vast toestel belt, voordat je ons nummer 016 38 69 50 intoetst.

E-mail:

 • Als je anoniem wil mailen en je hiervoor niet je persoonlijk mailadres wil gebruiken, dan maak je best een nieuw mailadres aan.

Chat:

 • Ook op de chat hoef je jouw naam en andere gegevens niet te vermelden, je kan zelf kiezen om gebruik te maken van een schuilnaam.
 • Wij gebruiken Olark ter ondersteuning van onze chat, wij gaan ervan uit dat je op de hoogte bent van de geldende privacy policy wanneer je ons via dit kanaal contacteert.

Sociale media:

 • Wanneer je ons contacteert via facebook, instagram dan gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de geldende policy's rond omgang met je privacygegevens.
 • Je bent vrij om aan te sluiten bij gesloten facebookgroep 'Bondgenoten', desgevallend val je onder de Facebookpolicy rond omgang met je privacygegevens. De groep is geheim, dus in principe onzichtbaar voor je Facebookvrienden. Toetreding kan enkel op uitnodiging van de beheerder. Groepsleden worden verondersteld om de geldende groepsafspraken na te leven.

Gesprekken:

 • Wij bieden zowel face to face gesprekken als online gesprekken (beeldbellen) aan. 
 • Om te beeldbellen zullen we Whereby gebruiken. Kies je ervoor om met ons te beeldbellen, dan vragen we je om vooraf een geïnformeerde toestemming na te lezen en te ondertekenen. 

Wat doet Fara met jouw gegevens?

 • Jouw vraag beantwoorden

Als je ons een mailtje of een berichtje laat via de chatfunctie op onze website, dan gebruiken we hetzelfde mailadres om jou een antwoord te sturen.

 • Onderzoek, registratie

Fara maakt een verslag van alle gemaakte contacten met hulpvragers of hulpverleners. Van de telefoonoproepen, (chat)gesprekken en mailtjes houden we een kort verslagje bij in ons registratiesysteem. Jouw gekende persoonsgegevens (zoals naam, telefoonnummer, regio, leeftijd en emailadres) worden hierin opgenomen. In het geval we niet over deze gegevens beschikken of we geen toestemming krijgen om deze gegevens te verwerken, maken we een geanonimiseerd verslag. 

We gebruiken deze gegevens voor verdere opvolging van je hulpvraag, voor interne werking en om jaarlijks een cijferrapport te maken dat onze werking illustreert. In dit rapport worden alleen metadata verwerkt en komen nooit persoonsgegevens voor. Deze registratie gebeurt steeds door Fara zelf en de gegevens zijn niet beschikbaar voor externe organisaties of diensten. Ze zijn enkel toegankelijk voor de Fara medewerkers en zullen nooit openbaar gemaakt worden.

 • In nood?

De medewerkers van Fara hebben geheimhoudingsplicht. Dat zorgt ervoor dat hulpverleners verplicht zijn alle verkregen informatie in hun beroep geheim te houden. Een hulpverlener mag informatie wel delen met collega’s van hetzelfde team volgens het gedeeld beroepsgeheim. Fara geeft, zonder jouw expliciete toestemming, nooit jouw gegevens door aan derden, ook niet aan ouders of andere hulpverleners. Alleen wanneer een Fara medewerker het gevoel heeft dat de hulpvrager zich op het moment van het contact in een noodtoestand bevindt, heeft deze het recht om haar geheimhoudingsplicht te doorbreken en om te beslissen de hulpdiensten te contacteren. Dit gebeurt steeds weloverwogen en bij voorkeur in overleg met collega's.

Als je ons contacteert

Dan geef je ons de toestemming om jouw gegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden. Als je dit niet wil dan mag je dat steeds aangeven aan de Fara medewerker. Zij zal dan jouw gegevens niet opnemen in het verslag.