Skip to main content

Wat is de Fara visie op de Real Care Baby?

We geloven dat het ontzettend belangrijk is om een eventuele kinderwens bespreekbaar te stellen, om een realistisch beeld over het toekomstig ouderschap te creëren, om zo een weldoordachte keuze rond kinderwens, ouderschap te kunnen maken. Onze insteek is dus niet om de Real Care Baby te gebruiken als ‘afschrikmiddel’ of als 'promomiddel' bij een kinderwens. Wel om het gesprek errond en de haalbaarheid ervan open te trekken. 

Niet ontraden, noch promoten

Fara wil een kinderwens niet ontraden, noch promoten. De Real Care Baby is een methodiek om een realistisch beeld te geven van de mogelijke impact van het jonge ouderschap, van de eigen draagkracht en mogelijkheden. Met die ervaring kan het gesprek over de haalbaarheid van het ouderschap aangegaan worden.

We willen de persoon, het koppel met een kinderwens bewust laten worden van wat het kan betekenen om ouder te worden, om de klok rond voor een pasgeboren baby te zorgen. Zo krijgt men de kans om een bewuste, degelijke keuze te maken en zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op het resultaat van die keuze. De meerwaarde van het huren van de Real Care Baby zit 'm vooral in het ervaringsgerichte: de oefenbaby geeft een realistisch beeld van wat het effect is van zorgen voor een kind op je dagelijkse routine, op jezelf en op je omgeving. 

Doordat men op voorhand al kan nadenken over de consequenties is men (enigszins) voorbereid wanneer iemand beslist om de kinderwens in vervulling te laten gaan. Daarnaast weet hij/zij ook al alvast de weg naar ondersteuning. Men kiest misschien bewuster en beter voorbereid voor het ouderschap, wat een groot deel van mogelijks negatieve gevolgen kan voorkomen (cfr. definitie van preventie).