Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

In-company training

Fara biedt in-company training aan voor teams en organisaties. Laat je inspireren door het aanbod hieronder! 

Fara in-company training

 • Counseling bij zwangerschapskeuzes

  Toekomstige ouders worden vandaag de dag geconfronteerd met meer en meer complexe keuzes voor en tijdens de zwangerschap. Zij hebben nood aan een professional die hen hierbij adequaat ondersteunt.

  In deze vorming presenteren we vanuit de Fara-expertise een model van hulpverlening, nl. dialogale counseling, waarbij de rol en de verantwoordelijkheid van deze professional onder de loep wordt genomen. Wij pleiten voor een ‘samen beslissen’ in voeling met de persoonlijke waarden en betekeniskaders van zowel de ouders als de professional. 

 • Counseling bij ongeplande zwangerschap

  In deze vorming staan we kort stil bij het basis-concept van ‘Counseling bij zwangerschapskeuzes’ en passen dit concreet  toe in de context van een ongeplande zwangerschap.

  • Zowel counseling bij de keuze (Wat nu?) en begeleiding na keuze (Wat dan?) komt aan bod. 
  • We staan stil bij de feitelijke, juridische en maatschappelijke context van een ongeplande zwangerschap (o.a. cijfers, mythen, juridisch kader, maatschappelijk debat).
  • We hebben aandacht voor de ethische dimensie van de keuze. 
  • Daarnaast reiken we concrete interventies en aandachtspunten voor de begeleiding aan, bespreken voor praktijkvoorbeelden (focus op de beleving) en voorzien voldoende oefenruimte. 
 • Counseling bij prenatale testen

  In deze vorming staan we kort stil bij het basis-concept van ‘Counseling bij zwangerschapskeuzes’ en passen dit concreet toe in de context van prenatale testen.

  • Het beslissingsproces rond prenatale testen en de daarbijhorende uitdagingen voor toekomstige ouders worden stap per staf ontrafeld.
  • We zoemen in op de verschillende dimensies waarop ouders kunnen vastlopen (individueel, relationeel, moreel, spiritueel, …).
  • We reiken concrete interventies en aandachtspunten voor de begeleiding aan voor de professional.
 • Kinderwens bij personen met een mentale beperking

  Het verlangen naar een kind bij personen met een beperking roept veelal vragen en bezorgdheden op en plaatst hulpverleners voor een uitdaging. Het is immers moeilijk om een inschatting te maken over wat het ouderschap met je cliënt zal doen. Daarnaast vraagt het vaardigheden rond counseling om je cliënt te helpen komen tot een geïnformeerde keuze rond kinderwens. Bovendien bots je daarbij misschien op je persoonlijke waarden over wat ‘verantwoord ouderschap’ inhoudt of op de visie van je team of organisatie.

  • Tijdens deze vorming krijg je wetenschappelijke achtergrondinformatie en reflectievragen over ouderschap en kinderwens van personen met een verstandelijke beperking.
  • We bieden handvatten en illustreren concrete methodieken (o.a. real care baby) om een kinderwens bespreekbaar te maken.
  • Daarbij faciliteren we uitwisseling van ervaringen en good practices.
  • Tot slot is er ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.  
 • Tienerzwangerschap en jong ouderschap

  Laat je onderdompelen in de wereld van tienerzwangeren en -ouders. 
  Volgende zaken komen tijdens deze training aan bod:

  • Recente cijfers
  • Van adolescent naar ouder
   van ouder naar grootouder
  • Communiceren met adolescenten
  • Uitdagingen van het jonge ouderschap en hoe kan je daarbij ondersteunen
  • Hulpverleningslandschap, rechten en plichten voor jonge ouders

  Theorie, oefeningen en voorbeelden wisselen elkaar af.

 • Zwangerschapsverlies

  De vorming behandelt volgende aspecten:

  • Wat verstaan we onder perinataal verlies? Welke vertrouwde elementen kunnen we herkennen van een klassiek rouwproces en welke signalen komen we tegen die een verborgen rouw doen vermoeden? De vorming zal op deze vragen een antwoord bieden.
  • Verder zullen we tonen dat ook bij een abortus om psychosociale redenen of een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose er (vaak) sprake is van een rouwproces.
  • We geven tot slot graag meer inzicht in hoe dit door cliënten wordt ervaren en hoe we hier als professionals mee kunnen omgaan. We vertrekken vanuit de expertise van Fara en zoemen in op aandachtspunten in de begeleiding (houding, vaardigheden, …).

Praktisch

Een in-company training duurt 2u30 min. Deze kan doorgaan op een locatie naar keuze, of in de vormingsruimte van Fara, te Heverlee. 

Interesse? Meer info? Aarzel niet om ons te contacteren! 

Kostprijs

250 euro per training + verplaatsingskosten (standplaats Heverlee).
Indien u specifieke vragen, cases, extra oefeningen op maat etc. wil verwerken in de vorming wordt in overleg een meerprijs bepaald.