Skip to main content

Annulatievoorwaarden

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing op alle Fara-vormingen en activiteiten:

Fara behoudt zich het recht om vormingen te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen.

Een annulatie door de deelnemer dient schriftelijk (via mail) te worden meegedeeld. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld werkt als volgt:

  • Bij annulaties tot twee weken voor de vorming, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald, mits een aftrek van 20 euro administratiekosten.
  • Tussen twee weken en een week voor de vorming wordt de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor de vorming, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke annulatie is de volledige deelnameprijs verschuldigd.

Wie niet kan deelnemen, kan zich steeds kosteloos laten vervangen na melding per e-mail.