Skip to main content

Annulatievoorwaarden

Volgende annulatievoorwaarden zijn van toepassing op alle Fara-vormingen en activiteiten:

Fara behoudt zich het recht om vormingen te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen.

  • In geval van annulatie wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. 
  • In geval van verplaatsing zal u eenmalig de mogelijkheid aangeboden worden om uw deelname te annuleren met terugbetaling van uw inschrijvingsgeld.

Een annulatie door de deelnemer dient via mail aan secretariaat@fara.be te worden meegedeeld. 

  • Bij annulatie tot één week voor de vorming wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald, mits een aftrek van 10 euro administratiekosten. (Er wordt m.a.w. geen terugbetaling voorzien voor activiteiten van minder dan 10 euro.) 
  • Bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor de vorming, is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
  • Zonder voorafgaande annulatie per mail aan secretariaat@fara.be is de volledige deelnameprijs verschuldigd.
  • Wie niet kan deelnemen, kan zich steeds kosteloos laten vervangen na melding per e-mail.

Wanneer het inschrijvingsgeld niet betaald is aan de start van de activiteit, kan u niet deelnemen.