Skip to main content

Doorverwijzing

Fara werkt regelmatig samen met verschillende organisaties. We lijsten ze hier voor je op. 

Overzicht perinatale mentale zorg

Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties die inzetten op perinatale mentale zorg in Vlaanderen. 

Verwijsnetwerk rouwtherapeuten

Fara beschikt over een netwerk van therapeuten en psychologen gespecialiseerd in rouw. Zij hebben extra expertise over één of meerdere Fara-thema's en volgen minstens 1x per jaar een intervisie bij Fara. 

Contacteer ons voor een doorverwijzing in jouw regio.

Abortuscentra in Vlaanderen

Hulp bij verwerking abortus

 • Fara
  Fara biedt naast individuele begeleiding, ook groepsbegeleiding voor vrouwen en mannen met een abortuservaring.
  Er is ook een geheime Facebook-groep voor vrouwen en mannen die een abortus meemaakten. 
 • Fiom
  Fiom is een soortgelijke organisatie als Fara, maar dan in Nederland. Je kan er terecht voor online hulpverlening rond oa. abortusverwerking. 
  www.fiom.nl
   

Vlaamse adoptiediensten

Voor alle vragen over binnenlandse adoptie, voor vrouwen of koppels die adoptie overwegen kan je terecht bij Het Adoptiehuis.
www.adoptiehuis.be

Pleegzorg Vlaanderen

In ieders leven loopt het wel eens moeilijk. Soms kunnen de problemen zo hoog oplopen dat ouders tijdelijk niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Dankzij pleegouders kunnen ouders er weer bovenop geraken, zodat ze hun ouderrol weer met nieuwe kracht kunnen opnemen.
www.pleegzorgvlaanderen.be

Kwetsbare zwangerschappen

 • Parel
  Leuvense Hulpverlening bij Zwangerschap en Vroeg Ouderschap
  www.pareleuven.be
   
 • Perinti
  Perinataal netwerk Tienen. Je kan hier terecht met alle niet-medische vragen die met zwangerschap en jong-ouderschap te maken hebben.
  www.wgcvierkappes.be/
   
 • Panza 
  Perinataal Antwerps Netwerk, site voor de Antwerpse hulpverlener die wil verwijzen voor pre- en postnatale zorg
  www.panza.be
  Je vindt er ook interessante flowcharts terug voor doorverwijzing en wat te doen in specifieke situaties (vb. tienerzwangerschap, zwangeren zonder wettig verblijf,...). 
   
 • Geweld tijdens zwangerschap
  In samenwerking met UCLL, Expertisecentrum Resilient People en de opleiding Vroedkunde werd er een leidraad voor vroedvrouwen en een stappenplan voor slachtoffers van geweld tijdens de zwangerschap ontwikkeld. Meer informatie vind je op de website van vzwzijn.be.
   
 • Aquarelle Brussel
  Pluridisciplinair team dat, in samenwerking met de prenatale raadpleging en de kraamkliniek van UMC SINT-PIETER, een globale begeleiding aanbiedt bij de geboorte aan vrouwen, vaak met een migratieachtergrond, die in bestaansonzekerheid leven en geen toegang hebben tot de sociale zekerheid (zonder papieren, zonder ziekenfonds, zonder inkomsten, in transit, vluchtelingen, enz.)
  www.aquarelle-bru.be
   
 • Born in Brussels
  Born in Brussels is een website met info & tools voor de periode vanaf de kinderwens tot wanneer de baby 2,5 jaar is. De behandelde onderwerpen overspannen diverse vakgebieden: medische, psychologische, praktische, administratieve, juridische aspecten… in mensentaal. Onder elk thema staan de relevante actoren in het Brussels Gewest systematisch opgelijst, om u snel wegwijs te maken. De kwetsbare (toekomstige) moeders krijgen bijzondere aandacht. In de rubriek SOS staan alle perinatale hulpverleners in het Brussels Gewest vermeld.
  www.bornin.brussels/nl/
   
 • Genitale verminking
  GAMS België biedt verschillende diensten aan: onthaal, doorverwijzing (medisch-psychosociaal en juridisch), en psycho-sociale begeleiding.
  www.gams.be
   
 • Gezinsondersteuning aan huis
  Home-Start Vlaanderen biedt als vrijwilligersorganisatie laagdrempelige, preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning aan huis bij gezinnen in een kwetsbare situatie, van bij de zwangerschap tot 12 jaar. Home-Start is in tal van gemeenten en steden actief. De werkingen zijn door Kind & Gezin erkend als preventief en mobiel gezinsondersteunend aanbod door vrijwilligers.

Tienerouders

 • LEJO vzw
  • 't Kot - wekelijkse bijeenkomst voor jonge ouders
  • TEENS - Gent
   • Vrije Tijds-activiteiten
   • Tienermoederweekends
   • Gezinsreis
  • Mobiele tienermoederwerkster: Ondersteuning in verschillende levensdomeinen voor tienerzwangeren tot 20 jaar en tienerouders tot 25 jaar in de regio Gent https://lejo.be/tienerouders/vrijetijdswerking/
 • Fiom
  Nederlandse website, gericht naar tienerouders
  www.tienermoeders.nl

 • Leefgroepen voor tienerouders
  Residentiële voorziening, specifiek gericht op jonge ouders - binnen een CIG (zie hieronder).

Moeilijke gezinssituaties

 • Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
  Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen hier tijdelijk terecht om moeilijke periodes in de opvoeding door te komen. Zij begeleiden het gezin bij hen thuis of bieden tijdelijke opvang van het kind aan in een leefgroep van het centrum.

  Voor intensievere begeleiding (tot 3x/week) kunnen tiener- of kwetsbare zwangeren vanaf 8 maanden of jonge ouders terecht met hun baby tot 6 maanden gebruik maken van gratis Amber (of mobiele) begeleiding. Een aanrader!
  www.ckg.be

 • Centra integrale gezinszorg (Cig)
  De Centra voor integrale gezinshulp bieden hulp aan gezinnen en gezinsleden met ernstige opvoedingsproblemen. De begeleiding richt zich op het gezin als geheel. De mogelijkheid bestaat om een geheel gezin residentieel op te vangen. De hulpverlening bestaat uit intensieve opvoedingshulp en gezinszorg en grijpt in op dieperliggende problemen dan dat gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning dit doen.
  Sommige CIG's hebben een leefgroep uitsluitend voor tienerouders(*). www.cigvlaanderen.org/contact/
  • Cig De Vogelzang (Brussel)
  • Cig Nestel (Kortrijk) 
  • Cig De Zeshoek vzw (Lommel)
  • Cig De Merode* (Kasterlee)
  • Cig Ten Anker* (Oostende)
  • Shelter* (Leuven)
  • Cig De Kiekenstraat* (Gent) 
    
 • Diensten begeleid zelfstandig wonen
  Begeleid zelfstandig wonen kan aangevraagd worden via de toegangspoort vb via K&G, het JAC of CLB. 

Prenatale screening en prenatale diagnose

Zwangerschapsafbreking omwille van medische redenen

 • Cozapo
  Zelfhulpgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek
  www.cozapo.be 
 • Boven De Wolken
  Gratis professionele fotosessie voor sterrenouders bij het verlies van hun baby. 
  www.bovendewolken.be
 • Met Lege Handen
  Zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby.£
  www.metlegehanden.be
 • Berrefonds
  Bieden een gratis koesterkoffer aan voor ouders van een sterrenkindje. 
  Helpen bij administratie en organiseren lotgenotencontact. 
  www.berrefonds.be
 • Nooit Vergeten
  Uitvaartdienst, gespecialiseerd in baby-uitvaarten. 
  www.nooitvergeten.be
 • Vaarwel
  Maken koesterbootjes. Dit is een kistje voor een kindje dat tijdens de zwangerschap of net na de geboorte gestorven is. Door het gebruik van natuurlijke materialen kan het dienen voor begraving en crematie. Ook wanneer je kiest voor thuisopbaring kan het bootje van waarde zijn. 
  www.vaarwel.be
 • Elisio Vlinderpost
  Sturen mama’s en papa’s van sterrenkindjes een wenskaart op MoederdagVaderdag en/of de geboortedag van hun kindje.
  www.elisiovlinderpost.be

KdG Perinataal verlies: Op deze website vind je tools en handvaten om deze begeleiding zorgvuldig op te nemen.

Een goed gesprek

Volwassenen

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)

 • Een CAW is er voor alle vragen en problemen rond welzijn: relatieproblemen, geldproblemen, vragen in verband met criminaliteit. Het CAW zorgt voor informatie, advies, hulp, opvang en begeleiding.
  www.caw.be
   
 • Tele-onthaal
  Anoniem, 24u/24 en 7 dagen op 7 kan je bellen of chatten met iemand van Tele-onthaal. 
  www.tele-onthaal.be

Jongeren

 • Jongerenadviescentra (JAC)
  Een JAC wil jongeren tussen 12 en 25 jaar helpen met al hun kleine en grote vragen en problemen. Jongeren kunnen er zelf binnenspringen om met een medewerker te praten. Als het JAC niet kan helpen, verwijst het de jongere door naar een andere dienst, zoals het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg.
  www.jac.be
   
 • Awel
  Een goede babbel voor kinderen en jongeren. Via mail, chat, forum of telefoon. 
  www.awel.be
   
 • Overkop-huizen
  In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp.
  www.overkop.be
   
 • TEJO
  Gratis therapeutische begeleiding, anoniem en laagdrempelig voor jongeren (10-20 jaar).
  www.tejo.be
   
 • Online Psyhulp voor jongeren
  Gratis online hulp via chat voor jongeren tussen 16-23 jaar. www.onlinepsyhulp-jongeren.be
   

Kraamzorg

 • Expertisecentra Kraamzorg: Elk van de 6 expertisecentra kraamzorg heeft een documentatiecentrum met boeken en beeldmateriaal over zwangerschap, geboorte, kraamtijd, borstvoeding, opvoeding. Ze geven een deskundig antwoord op vragen over kraamzorg, de babyverzorging, de dienstverlening rond zwangerschap en geboorte in de regio. Ze hebben een aanbod aan kraammateriaal. Ze organiseren workshops en infosessies voor zwangeren en jonge ouders. Ze geven vorming en bijscholing voor professionele zorgverleners.
  www.expertisecentrakraamzorg.be
   
 • Familiehulp
  Familiehulp zorgt voor integrale kraamzorg; hiervoor staan de kraamverzorgenden garant. De kraamverzorgenden zijn professioneel opgeleid en gespecialiseerd in de kraamzorg. Ze staan borg voor een discrete en kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de kraamperiode.
  www.familiehulp.be
   
 • Ferm
  Deskundige kraamverzorgenden staan in voor hulp op maat. Zij zijn specifiek opgeleid, betrouwbaar en gebonden aan het beroepsgeheim.
  Kraamzorg biedt zorg op maat rond de geboorte bij :een thuisbevalling, een ziekenhuisbevalling, een meerling,een vroeggeboorte, een keizersnede en begeleiding bij borstvoeding.
  https://www.samenferm.be/

Hulp bij de opvoeding

 • Kind en Gezin
  Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.
  www.kindengezin.be
   
 • Huizen van het Kind
  Zoek je steun bij het opvoeden van kinderen? Het Huis van het Kind helpt je op weg. Vind het Huis van het Kind in jouw buurt op
  www.huizenvanhetkind.be

Kinderwens

 • Ikwileenkind.be, een website van De Maakbare Mens, is er voor iedereen die te maken heeft met een onvervulde kinderwens, om welke reden dan ook. Je vindt er betrouwbare informatie, het antwoord op honderden concrete vragen en verhalen uit het leven gegrepen.

Toolkit voor zwangere vrouwen

 • Van A(aansluitingsformulier) tot Z(wangerschapsboek). Je kan het allemaal gratis downloaden, bestellen of aanvragen op de website van Infino. 
Aanvullingen?

Ontbreekt er nog een belangrijke partner of organisatie? Laat het ons weten!