Skip to main content

Aandachtspunten bij Tienerzwangerschap

Door de ontwikkelingsfase van de adolescentie - zowel op lichamelijk, cognitief als psychologisch vlak - zijn er enkele bijzondere aandachtspunten in de begeleiding van jongeren.

Korte termijn

Jongeren leven korte termijn-gericht. Toekomstkeuzes maken is vaak erg emotioneel geladen.

Daardoor zal een jongere eerder voor het jonge ouderschap dan voor abortus kiezen. Dit om de negatieve, korte termijn aspecten van abortus (onbewust) te vermijden. 

Denk samen na op langere termijn door heel concrete situaties te gaan bevragen:

 • Hoe zou een dag met een kind er uur per uur uitzien? 
 • Hoe zou een abortus/kind je leven veranderen?
 • Stel, je bent een oud vrouwtje in een schommelstoel, hoe kijk je terug op deze keuze?

Heftige emoties

Jongeren zijn emotionele wezens.

 • Benoem hevige emoties om ze beheersbaar te maken.
 • Herkader ze als 'een stuk in jou voelt zich...' om een werkbare afstand te creëren.

Roze Wolk

Jongeren overschatten de positieve aspecten van het jonge ouderschap. Een realistisch beeld scheppen kan hierbij helpen:

 • Toon concrete voorbeelden
 • Breng hen in contact met andere jonge ouders
 • Bekijk samen ouder-getuigenissen
 • Breng toekomstdromen in beeld en bekijk of/hoe een kindje daarin past
 • Breng het netwerk in kaart - wie zal er voor je zijn op de verschillende levensdomeinen (financieel, huisvesting, school, vrije tijd,...)?
Ik besef dat ik toen een moeilijke leerling was. Slechts 1 leerkracht geloofde in mij. Ze zag me als leerling én mama. Ze zei: 'ik zie dat je alles voor je kindje doet, je bent een goede mama'. Dat gaf me zoveel steun!
Cynthia, 20

Zwart-Wit

Jongeren denken minder genuanceerd, bijvoorbeeld ‘abortus is moord’. Deze ongenuanceerdheid beperkt hen soms om alle opties grondig te overwegen.

Doorprik dit zwart-wit denken door nuances aan te brengen. 

Egocentrisch

In deze fase zijn jongeren volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit en is het normaal dat ze op zichzelf gericht zijn. Zo kunnen jongeren vaak denken dat de wereld rond hen draait. Ze maken daarom soms keuzes, enkel vanuit hun eigen perspectief. 


Breng daarom ook zelf de andere perspectieven in:

 • van de ouders
 • vriend of biologische vader
 • school
 • peers
 • maatschappij
Geprikkeld? Meer weten?

Schrijf je in voor een van onze vormingen (zie kalender). 

Boek een in company training.

Plan een intervisie op maat in.