Skip to main content

Werkgroep tienerzwangerschap

In deze werkgroep kom je samen met hulpverleners die regelmatig aan de slag gaan met jonge ouders. We delen expertise en doen aan casusbespreking. 

Doelstelling?

De werkgroep biedt een combinatie van

  • theoretische uitwisseling
  • wederzijdse inspiratie
  • intervisie

Dit in een gezellig kader. 

Voor wie?

Hulpverleners (zorg, onderwijs, vrije tijd...) die in contact komen met:

  • jonge ouders
  • jonge zwangeren
  • jongeren met een kinderwens  

Praktisch

Agenda
Iedere bijeenkomst omvat een inspirerend (theoretisch, good practice,...) thematisch luik in combinatie met een bespreking van hieraan gelinkte casuïstiek. We stellen de agenda samen op. 

Frequentie
2 keer per jaar, zie kalender

Kostprijs
Gratis

Waarom deze werkgroep?

Dit initiatief heeft voor Fara een dubbele functie:

  • Elkaar versterken

Ondersteunen van professionele hulpverleners die tienerouders begeleiden door hen samen te brengen en elkaar versterken vanuit onderlinge uitwisseling (professioneel en emotioneel).

  • Netwerk creëren

Anderzijds is het de bedoeling om een netwerk zichtbaar te maken. Het inventariseren van kanalen waar potentiële hulpvragers terecht kunnen is ons inziens iets waar veel nood aan is.
Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om eventuele vragen die bij ons terecht komen, indien nodig, correct te kunnen doorverwijzen.

Inschrijven

Via de kalender

 

We hopen je binnenkort op een werkgroep te mogen ontmoeten! 
Heb je in tussentijd vragen? Stuur dan een mailtje naar kirsten.elen@fara.be