Skip to main content

In de werkgroep PND is ook ruimte voor zingevingsvragen

Anne & Nele, pastores

Anne en Nele, pastores in een ziekenhuis, zijn lid van de werkgroep prenatale diagnose. Zij getuigen hoe er in deze werkgroep ook ruimte gemaakt wordt voor zingeving.

Anne Donné - Pastor UZ Leuven

Als pastor heb ik vooral veel aandacht voor de spirituele zorg voor jonge vrouwen en hun partners bij prenatale diagnostiek, bij het beslissingsproces en bij afscheid nemen. Spiritualiteit komt niet enkel aan bod bij bijvoorbeeld de gesprekken rond de uitbreiding van de abortuswetgeving of de NIPT. Deze zorg zit ook in de dynamiek binnen de werkgroep, de gesprekken rond morele stress bij zorgverleners, de voorstelling van een vzw (bijvoorbeeld Boven De Wolken) waar het gaat om het maken van tastbare herinneringen, als de (on)bekendheid van een pastorale dienst in de verschillende ziekenhuizen.

De sterkte van de groep is dat Fara zowel inzet op inhoud als op zorg voor elkaar. Ik keer altijd tevreden terug.

Nele Vanleene - Pastor AZ Groeninge

Als medewerker van de Dienst Zingeving en Spiritualiteit zijn we vaak betrokken bij beslissingen en beleving  van het levenseinde. Niets raakt een mens meer dan het einde van het leven! Maar wat als begin en einde van het leven samenvallen? Als dit gebeurt  komen er veel zinvragen naar boven. Het zijn complexe processen die ook veel energie vragen van de zorgverleners. Fara betekent veel voor mij.

Wil je graag meer weten over deze werkgroep? Interesse om je ook aan te sluiten?