Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Mijn (ex)vriendin koos voor abortus

Je (ex)partner, een goede vriendin of een kennis neemt je in vertrouwen en vertelt je dat ze een abortus liet uitvoeren. Het is begrijpelijk dat je op het eerste moment niet goed weet hoe reageren of wat zeggen.

Het belangrijkste wat jij kan doen is om je vriendin niet te overstelpen met advies of oplossingen. Wees er gewoon voor haar, biedt een luisterend oor waarbij je helpt haar eigen gevoelens, gedachten en angsten op een rijtje te zetten.

Impact van een abortus

Een abortus kan een ingrijpende ervaring zijn die verdriet en emotionele pijn met zich meebrengt. Men kan deze abortus ook ervaren als afscheid nemen. Bijvoorbeeld van bepaalde verwachtingen die ze had omtrent haar relatie, kinderen krijgen, de toekomst zoals ze zich die gedroomd had. Of misschien voelde het als een beginnend leven dat ze in zich droeg waarvan ze afscheid moest nemen. 

Ook na de abortus kan iemand met veel vragen en emoties achterblijven:

 • Opluchting
  Er kunnen positieve emoties zijn:  zoals opluchting dat het achter de rug is en blijdschap dat het gewone leven weer verder kan. Het feit dat ze een moeilijke keuze heeft kunnen maken én er in geslaagd is om dat tot een goed einde te brengen, kan maken dat ze zich sterker voelt dan voorheen.
 • Schuld en schaamte
  Er kunnen negatieve emoties zijn: zoals schuld en schaamte over wat ze deed, die ook te maken kunnen hebben met hoe afkeurend de maatschappij naar ongeplande zwangerschap en abortus kijkt.
 • Angsten en verdriet
  Sommige emoties kunnen te maken hebben met haar eigen angsten en verdriet: de angst voor de verwerkingsperiode, angst voor de toekomst… Tegelijk wordt ze nu ook duidelijker geconfronteerd met de redenen die maakten dat ze voor een abortus koos: slechte levensomstandigheden, een slechte relatie, druk van de omgeving…

Hoe de beslissing tot stand kwam, zal een belangrijke rol spelen in hoe de vrouw ze achteraf verwerkt:

 • Voelde ze wel of niet een band of connectie?
 • Voelde ze zich gesteund door haar nabije omgeving of was er veel conflict?
 • Werd ze gedwongen tot deze beslissing of was het een keuze in verbondenheid met anderen?
De ex van mijn broer was blijkbaar zwanger van hem. Ze deed een abortus. Ik weet niet wat ik er van moet denken. In feite heb ik er niets mee te maken en wil ik me niet moeien, maar het doet me duidelijk wel iets. Moet ik haar iets sturen?
Sophie, 29

Hoe help ik haar?

Er zijn

Op dit moment kan je enorm veel betekenen door er gewoon te zijn voor haar. Oordeel niet en wimpel gevoelens niet weg. Je kan voorstellen om mee te gaan naar het abortuscentrum of naar een therapeut. Of je kan helpen zoeken naar iemand anders die mee kan gaan ter ondersteuning.

Praat

Blijf openstaan voor een gesprek. Wees je ervan bewust dat vrouwen die kozen voor een abortus vaak niet durven praten over de moeilijke gevoelens achteraf: “het was toch hun eigen keuze?” Het kan daarom deugd doen dat je er zelf actief naar vraagt. Maak van de abortus geen taboe-onderwerp. Een luisterend oor bieden is het belangrijkste wat jij kan doen. Actief luisteren betekent dat je haar laat praten en vragen stelt die helpen haar eigen gevoelens, gedachten en angsten op een rijtje te zetten.

Geen advies

Overstelp je vriendin of familielid niet met adviezen en oplossingen, hoe goed ze ook bedoeld zijn. Zeg niet ‘ik zou dit zus of zo doen’, tenzij ze er expliciet naar vraagt. Besef dat de enige die echt kan weten en voelen wat het beste is voor haar, de persoon zelf is.

Impact op jou

Wees je er ook van bewust dat haar keuze een impact op jou heeft. Het kind dat niet gekomen is, is een kind waar jij als partner, ouder, zus, vriendin… misschien ook een band mee had opgebouwd. Praat je zelf graag met iemand? Wil je graag overleggen hoe je je vriendin best steunt? Contacteer Fara, we zijn er voor je.