Skip to main content
Wegens ziekte van een collega kan de chat deze namiddag helaas niet openen. Onze excuses. Wil je ons bereiken? Stuur dan een mailtje naar vragen@fara.be

Bestaat het post abortus syndroom?

Of het post abortus syndroom bestaat, daarover bestaan verschillende meningen en theorieën. Sommigen beweren dat dit niet bestaat, anderen zijn overtuigd van wel.

Vanuit Fara geloven wij niet in het bestaan ervan en we baseren ons daarvoor op wetenschappelijke literatuur.
Wij kijken niet met een puur wetenschappelijke blik naar abortusverwerking, maar staan vooral stil bij de impact van een ongeplande zwangerschap of twijfels over al dan niet behoud van een geplande zwangerschap. Dit is een ingrijpende levensgebeurtenis die stress met zich meebrengt. Vaak gaat het om een crisissituatie waarin evenzeer kansen liggen tot groei.

Naar de keuze voor een abortus kijken wij – net zoals naar de keuze voor ouderschap na een ongeplande zwangerschap – als een verlieservaring met daarbij horende gevoelens en gedachten. Daarbij doorloop je meestal een rouwproces.

Uitzonderlijk, maar het is wel mogelijk, is er sprake van gecompliceerde rouw waarvan de symptomen sterk lijken op de symptomen die soms beschreven worden als een  'post-abortus-syndroom'. Je loopt dan als het ware echt vast in je verwerking en professionele hulp is dan aangewezen.