Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Bestaat het post abortus syndroom?

Of het post abortus syndroom (PAS) bestaat, daarover bestaan verschillende meningen en theorieën. Sommigen beweren dat dit niet bestaat, anderen zijn overtuigd van wel.

Vanuit Fara spreken we liever van een post traumatisch stress syndroom (PTSS) dat mogelijks kan intreden na abortus, net zoals dat dit kan intreden na een traumatische bevalling. Professionele (trauma)hulp is dan aangewezen.

Mogelijke symptomen

  • Herbelevingen (visueel, lichamelijk of emotioneel) 
  • Vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan
  • Veelvuldige en ongecontroleerde huilbuien 
  • Ernstige prikkelbaarheid, woede uitbarstingen en/of schrikreacties 
  • Slaapstoornissen
  • Depressieve en schuldgevoelens 
  • Isolement
  • Angst om verder te kunnen leven en/of zelfmoordneigingen
  • ....

Deze symptomen duren langer dan een maand.

Begeleiding

In begeleiding staan wij vooral stil bij de impact van een ongeplande zwangerschap of bij een geplande zwangerschap waarbij getwijfeld wordt over al dan niet behoud ervan. Dit is een ingrijpende levensgebeurtenis die stress met zich meebrengt. Vaak gaat het om een crisissituatie waarin evenzeer kansen liggen tot - post-traumatische - groei.

Naar de keuze voor een abortus kijken wij – net zoals naar de keuze voor ouderschap – als een verlieservaring met daarbij horende gevoelens en gedachten. Daarop volgt doorgaans een (normaal) rouwproces.

Uitzonderlijk is er sprake van gecompliceerde rouw. Je loopt dan vast in je verwerking en rouwtherapie is dan aangewezen.