Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Ik ben niet meer welkom thuis. Waar kan ik wonen?

Als je thuis niet meer binnen mag moet je natuurlijk zo snel mogelijk een dak boven je hoofd vinden. Er zijn een paar mogelijkheden als je niet meer thuis mag komen.

Jonger dan 18 -- JAC

Ben je jonger dan 18 jaar dan kan je wanneer je in een crisissituatie zit of nood hebt aan opvang, terecht bij een JAC in je buurt. Zij luisteren naar je en bekijken welke stappen ondernomen kunnen worden. Ze kunnen je ook ondersteunen in je zoektocht naar onderdak in bijvoorbeeld een opvangcentrum. Ook wanneer je in een opvangcentrum verblijft dan zijn zij er voor je om je verder te begeleiden en te zoeken naar een blijvende oplossing.

JAC in je buurt

Ouder dan 18 -- CAW of JAC

Als je 18 jaar bent en dus meerderjarig dan mag je zelf beslissen waar je woont. Wanneer je als meerderjarige niet meer welkom bent thuis en je in een crisissituatie bevindt dan kan je terecht bij het CAW en/of bij het JAC (tot 25 jaar). Je kan langsgaan bij een onthaal in je buurt of telefonisch contact opnemen. Een medewerker luistert naar je verhaal en zoekt samen met jou naar mogelijke oplossingen om uit de crisis te geraken.

Wanneer je nood hebt aan crisisopvang, dan word je doorverbonden met een crisisopvangcentrum in je buurt. Er is een crisisopvangcentrum in:

 • Antwerpen
 • Turnhout
 • Mechelen
 • Leuven
 • Halle
 • Gent
 • Brugge 

Deze opvangcentra bieden tijdelijke opvang in een veilige en beschermende omgeving. Je betaalt voor je verblijf een vaste dagprijs. Als je niet genoeg inkomen hebtdan zal het OCMW deze verblijfskosten voor jou betalen. Er is helaas niet altijd plaats in de crisisopvangcentra, wanneer je contact opneemt dan kunnen ze jou ook informeren over andere organisaties met crisisbedden of andere alternatieven.

Vanaf je 18 jaar kan je begeleid zelfstandig gaan wonen, indien je ouders hiervoor toestemming geven. Een begeleider helpt je dan bij alle praktische zaken die komen kijken bij het alleen wonen, zoals bijvoorbeeld het omgaan met geld en papieren, het organiseren van huishoudelijke taken... Voor meer informatie kan je terecht bij een JAC bij jou in de buurt.

CAW in je buurt

Crisismeldpunt

Heb je een begeleider of hulpverlener die je kent of helpt? Vraag dan of deze je kan aanmelden bij het crisismeldpunt. Het crisismeldpunt kan dan bij je thuis komen om te helpen, zoekt opvang voor max. 7 dagen  en zorgt dat je situatie weer veilig wordt. 

CIG

Voor zorg en begeleiding bij ouderschap kan je terecht in een Centrum voor Integrale Gezinshulp
De meeste CIG's helpen aan huis, hebben studio's en/of leefgroepen waar je (tijdelijk) kan wonen. Heel wat CIG's hebben een aparte werking voor tienerouders. 

CIG in je buurt

Politie

Bij een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101.
Heb je dringend medische hulp nodig, bel dan 112.

Heyday-app

Heyday is een app die jonge mensen ondersteunt bij zelfstandig wonen. Je vindt er alles over:

 • Alleen gaan wonen
 • Geld en administratie
 • Je verplichtingen als huurder
 • Handige tips om als jongere je plan te trekken