Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Heb ik recht op moederschapsrust?

Iedere schoolplichtige tienermoeder heeft recht op 10 weken moederschapsrust. Schoolgaande tienervaders hebben helaas nog geen recht op vaderschapsrust.

Je moederschapsrust gaat in vanaf 1 week voor de uitgerekende bevallingsdatum (dus niet de datum waarop je bevallen bent). Je hebt dus verlof vanaf 1 week voor tot 9 weken na de uitgerekende bevallingsdatum. Dit moet je aantonen met een bewijs van de gynaecoloog of geneesheer.

Voorbeeld 1

Tanja (15) is uitgerekend op 20 maart. Op 13 maart start haar eerste dag moederschapsrust. Ze bevalt 20 maart en heeft daardoor nog exact 9 weken rust na haar bevalling. Op 15 mei gaat ze terug naar school.

De moederschapsrust gaat in vanaf 1 week voor de uitgerekende bevallingsdatum, en duurt 10 weken in totaal.

Voorbeeld 2

Wendy (17) is uitgerekend op 15 oktober. Ze bevalt echter al op 1 oktober. Ze heeft vanaf 1 oktober recht op max. 9 weken moederschapsrust, dit duurt tot 3 december.

Als je vroeger bevalt dat de uitgerekende bevallingsdatum, vervalt de week voor de bevallingsdatum en heb je nog recht op max. 9 weken verlof.

Voorbeeld 3

Ceca (16) is uitgerekend op 3 augustus, maar bevalt pas op 12 augustus. Haar moederschapsverlof is wel ingegaan 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum: vanaf 29 juli start haar moederschapsverlof en dit telt vanaf dan 10 weken. Op 7 oktober (8.5 week na de bevalling) gaat ze dus terug naar school.

Als je over tijd gaat ben je de week moederschapsrust voor de uitgerekende bevallingsdatum + het aantal dagen dat je over tijd gegaan bent kwijt.

 

Graag meer lezen? Klik dan door naar het artikel op WAT WAT.

Tijdelijk onderwijs aan huis

Tijdens je afwezigheid kan een leerkracht van school je 4u per week thuis komen bijwerken in de belangrijkste schoolvakken!

Bednet

Tijdens je zwangerschap en moederschapsrust kan je les volgen via de computer!