Skip to main content

Heb ik recht op moederschapsrust?

Iedere schoolplichtige tienermoeder heeft recht op 10 weken moederschapsrust.

Je moederschapsrust gaat in vanaf 1 week voor de uitgerekende bevallingsdatum (dus niet de datum waarop je bevallen bent). Je hebt dus verlof vanaf 1 week voor tot 9 weken na de uitgerekende bevallingsdatum. Dit moet je aantonen met een bewijs van de gynaecoloog of geneesheer.

Voorbeeld 1

Tanja (15) is uitgerekend op 20 maart. Op 13 maart start haar eerste dag moederschapsrust. Ze bevalt 20 maart en heeft daardoor nog exact 9 weken rust na haar bevalling. Op 15 mei gaat ze terug naar school.

De moederschapsrust gaat in vanaf 1 week voor de uitgerekende bevallingdatum, en duurt 10 weken in totaal.

Voorbeeld 2

Wendy (17) is uitgerekend op 15 oktober. Ze bevalt echter al op 1 oktober. Ze heeft vanaf 1 oktober recht op max. 9 weken moederschapsrust, dit duurt tot 3 december.

Als je vroeger bevalt dat de uitgerekende bevallingsdatum, vervalt de week voor de bevallingsdatum en heb je nog recht op max. 9 weken verlof.

Voorbeeld 3

Ceca (16) is uitgerekend op 3 augustus, maar bevalt pas op 12 augustus. Haar moederschapsverlof is wel ingegaan 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum: vanaf 29 juli start haar moederschapsverlof en dit telt vanaf dan 10 weken. Op 7 oktober (8.5 week na de bevalling) gaat ze dus terug naar school.

Als je over tijd gaat ben je de week moederschapsrust voor de uitgerekende bevallingsdatum + het aantal dagen dat je over tijd gegaan bent kwijt.

Tijdelijk onderwijs aan huis