Skip to main content

Mijn tiener is zwanger: hoe regel ik het Groeipakket?

Elk kind dat in Vlaanderen woont, ontvangt een Groeipakket. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind. Maar wat als je kind minderjarig is en zwanger is? Hoe vraag je het kindergeld voor haar baby aan?

Het is zo dat de gezinsbijslagen betaald worden aan het rechtgevend (minderjarig) kind zelf als het zelf begunstigde is voor zijn eigen kind(eren).

Concreet betekent dit dat de jonge mama zowel haar eigen gezinsbijslag als die van haar kindje(s) zal/ mag ontvangen.

Dit gebeurt automatisch; er hoeft hiervoor niet speciaal een aanvraag te worden ingediend.

De jonge mama kan in haar eigen belang wel een andere persoon als begunstigde aanwijzen. Deze persoon moet met de mama verwant of aanverwant zijn tot in de eerste graad. De verwantschap door adoptie wordt ook in aanmerking genomen. De aanwijzing van een andere persoon gebeurt via een elektronisch of schriftelijk verzoek, gedagtekend en ondertekend door de jonge mama zelf.

Meer informatie over het Groeipakket?