Skip to main content

Ik word (al) grootouder… wat moet ik doen?

Ook voor jou zal de komst van een kleinkind veel veranderingen teweeg brengen. Jij wordt relatief vroeg grootouder terwijl veel van je leeftijdsgenoten net genieten van hun herwonnen vrijheid nu de kinderen jongvolwassenen zijn. Zoek vrienden of familie waar je terecht kan om je hart te luchten, en blijf voor jezelf zorgen.

Welke rol neem ik op?

Als je dochter zwanger blijkt te zijn en zij kiest voor het moederschap, dan plaatst dit de aankomende grootouders ook voor de vraag: hoe vul ik mijn verantwoordelijkheid tegenover mijn dochter en mijn kleinkind in?  Ook de ouders van de jonge vader stellen zichzelf die vraag: kunnen en moeten wij iets betekenen voor ons kleinkind?  In veel gevallen zal je als grootouder je kinderen bijstaan met raad en daad waardoor zij zich gesteund voelen in de zorg voor haar/zijn kind. De zwangerschap en het ouderschap van je kind kan je dichter bij je kind brengen: het kan een meer volwassen omgang met je dochter of zoon betekenen.  Samen zorgen voor je kleinkind kan jullie band dan verstevigen.

Zet alles op een rijtje.

Zet alles wat er praktisch komt kijken bij het opvoeden van een kind op een rijtje en verdeel desnoods de “to do’s”. Bied praktische hulp aan: de babyuitzet voorbereiden, afspraken maken voor de medische en sociale opvolging van de zwangerschap, administratieve hulp in verband met alles wat te maken heeft met leerplicht, geboortepremie, kinderbijslag, kinderopvang, enzovoort. Misschien wil ze graag alleen of samen gaan wonen, dan is ondersteuning daarbij ook welkom.

Heb oog voor je andere kinderen

Heb je nog andere kinderen, dan is het belangrijk dat ook zij een plaats krijgen in het gebeuren. Ieder kind zal er anders op reageren. Ze zullen het misschien moeilijk hebben met het feit dat jij minder aandacht voor hen kan opbrengen. Je aandacht herverdelen en zorgen dat je er ook nog voor de andere kinderen bent, wordt nu de uitdaging.

Zorg voor jezelf

Ook voor jou brengt deze keuze van je dochter voor haar kind gevoelens met zich mee, zoals twijfels en angsten, opluchting en verdriet. Zeker als haar keuze niet overeenstemt met de jouwe, maar zelfs als dat ook jouw keuze is. Ook jij krijgt er een kleinkind bij en jouw ‘kind’ blijkt ineens ‘volwassen’, dat behoeft eveneens een proces van aanvaarden en loslaten. Zoek zelf een vertrouwenspersoon aan wie je je gevoelens kwijt kan. Dat kan iemand uit je nabije omgeving zijn, maar ook een hulpverlener. Ook bij Fara kan je terecht voor een goed gesprek.