Skip to main content

Help, mijn (schoon)dochter krijgt een kind…!

Als je (schoon)dochter zwanger blijkt te zijn en zij kiest voor het moederschap, dan plaatst dit de aankomende grootouders ook voor de vraag: hoe vul ik mijn verantwoordelijkheid tegenover mijn dochter en mijn kleinkind in?

Ook de ouders van de jonge vader stellen zichzelf die vraag: kunnen en moeten wij iets betekenen voor ons kleinkind?  In veel gevallen zal je als grootouder je kinderen bijstaan met raad en daad waardoor zij zich gesteund voelen in de zorg voor haar/zijn kind.

Laat voelen dat je er voor haar bent

Respecteer de keuze van je dochter, ook al is het niet de jouwe. Enorm belangrijk is dat je dochter een goede hechtingsband met haar kind kan opbouwen. Door haar keuze om het kind te houden niet te veroordelen, vergroot je de kans dat het kindje dat niet gepland was wel een gewenst kind wordt.
De zwangerschap en het ouderschap van je kind kan je dichter bij je kind brengen: het kan een meer volwassen omgang met je dochter of zoon betekenen.  Samen zorgen voor je kleinkind kan jullie band dan verstevigen.

Als het om je schoondochter gaat, besef dan dat je (in de meeste gevallen) altijd een minderwaardige positie zal hebben tegenover de eigen moeder van het meisje. Gun haar om de belangrijkste zaken met haar eigen moeder te delen.

In welke mate wil je betrokken zijn?

Stel jezelf de vraag in welke mate je de opvoeding en de dagelijkse opvang van je kleinkind kan en wil delen met je dochter.

Als grootmoeder kan je een open gesprek “onder moeders” aangaan over de beleving van zwangerschap en jong ouderschap. Kunnen praten over hoe ze hun eigen opvoeding en hun eigen band met hun moeder beleefden is voor jonge moeders erg steunend.

Maak goede afspraken over de engagementen die je wil nemen in de zorg voor je kleinkind. In welke mate wil jij het kindje zelf opvangen? Wat vind jij belangrijk bij de opvoeding ervan? Besef dat je ook neen mag zeggen. Het is belangrijk dat je je eigen grenzen kent en duidelijk afbakent hoever jij wil gaan in de zorg voor je kleinkind. Je zegt dit best zo snel mogelijk, op een rustige manier. Wacht niet tot de spanningen hoog oplopen en er verwijtende woorden vallen.

Neem het niet over!

Zoek een goede balans in de zorg voor je kleinkind. Neem die niet helemaal van je dochter over, maar laat ook niet meer verantwoordelijkheid op haar schouders rusten dan zij aankan. Op een evenwichtige manier samen met je dochter voor je kleinkind zorgen, kan de band met haar verstevigen.

Vergeet de (tiener)vader niet!

Als je dochter bij jullie blijft wonen, is het niet vanzelfsprekend om de (tiener)vader een rol laten spelen.

Stel jezelf de vraag wat de vader mag en kan betekenen voor zijn kind en voor de jonge moeder? Hoe kunnen jullie hier samen vorm aan geven? Zoek eventueel contact met de ouders van de jongen en kijk samen hoe jullie de keuze van jullie kinderen de beste kansen kunnen geven.