Skip to main content

Ik blijf verdrietig na mijn abortus. Hoe kan Fara helpen?

Heb je het moeilijk na een abortus, dan biedt Fara professionele begeleiding, en dit zowel individueel als in groep (lotgenotencontact) als je dat wenst.

Blijf je zitten met vragen, twijfels, schuldgevoelens, verdriet of andere emoties die je makkelijker zou kunnen delen met iemand die hetzelfde meemaakte? 

Individuele begeleiding

Mogelijke thema's die besproken kunnen worden zijn: de invloed van de abortus op je zelfbeeld, je ideeën over het moederschap, de relatie met je vriend, je gezin en de ruimere omgeving,...

  • Maak een afspraak via telefoon, chat of mail
  • We hebben geen wachtlijst.
  • Een begeleidingsgesprek bij Fara kost voor jongeren 15€. Maar we verlagen ons tarief als dat nodig is!

Groepsbegeleiding rond abortusverwerking

Ervaring leert dat je na abortus soms de nood hebt aan een gesprek met iemand die hetzelfde meemaakte. Een reactie van (h)erkenning kan helend zijn of een ander perspectief geven om met moeilijke gevoelens om te gaan.Tijdens deze groepsgesprekken kan er gesproken worden over beleving en betekenisgeving. Een Fara-medewerker begeleidt het proces.

Online

Sluit je aan bij de 'Bondgenoten-pagina', een gesloten groep op Facebook. Stuur een mailtje naar Fara-medewerker Katleen Alen voor meer informatie: katleen.alen@fara.be 

Geheime facebookgroep 'Bondgenoten'

Ontdek alles over onze geheime Facebookgroep rond abortusverwerking. Je leert er, online, anderen kennen die hetzelfde meemaakten. 

Lotgenotencontact abortusverwerking

Je deelt je eigen verhaal en luistert naar het verhaal van anderen. Wil je graag meer weten?