Skip to main content

Ik blijf verdrietig na mijn abortus. Hoe kan Fara helpen?

Heb je het moeilijk na een abortus, dan biedt Fara speciale begeleiding, en dit zowel individueel als in groep (lotgenotencontact) als je dat wenst.

Blijf je zitten met vragen, twijfels, schuldgevoelens, verdriet of andere emoties die je makkelijker zou kunnen delen met iemand die hetzelfde meemaakte? 

Individuele begeleiding

Mogelijke thema's die besproken kunnen worden zijn: de invloed van de abortus op je zelfbeeld, je ideeën over het moederschap, de relatie met je vriend, je gezin en de ruimere omgeving,...

• Voor deze gesprekken kan je een telefonische afspraak maken via de Farafoon op 016 38 69 50, elke werkdag tussen 9 en 16 uur.

• Je kan steeds zo snel mogelijk bij ons terecht voor begeleiding.

• Een begeleidingsgesprek bij Fara kost voor jongeren 15€. Maar we helpen iedereen die het nodig heeft, ook als je het niet kan betalen. We passen ons tarief aan als dat nodig is. Vraag ernaar als je een afspraak maakt.

Groepsbegeleiding rond abortusverwerking

Ervaring leert dat je na abortus soms de nood hebt aan een gesprek met iemand die hetzelfde meemaakte. Een reactie van (h)erkenning kan helend zijn of een ander perspectief geven om met moeilijke gevoelens om te gaan.

Tijdens deze groepsgesprekken kan er gesproken worden over beleving en betekenisgeving. Een Fara-medewerker begeleidt het proces.

Vanaf 4 geïnteresseerde meisjes/vrouwen wordt er regionaal een rustige ontmoetingsplek geregeld, bereikbaar vanuit hun respectievelijke woonplaats. Met de betrokken deelneemsters wordt afgetoetst welke momenten haalbaar zijn om de afspraak vast te leggen, bijvoorbeeld ’s avonds of op zaterdagvoormiddag. Er wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd om de praktische kosten (deels) te dekken (huur zaal, drankje, …).

Online

Sinds kort experimenteren we met een online vorm van lotgenotencontact. Dit gaat via een gesloten groep op Facebook. Stuur een mailtje naar medewerker Katleen Alen voor meer informatie: katleen.alen@fara.be