Skip to main content
Fara doet er alles aan om in deze Corona tijden bereikbaar te blijven via de gewoonlijke kanalen (telefoon, mail en chat) en tijdens de gebruikelijke openingsuren. Heb je nood aan een fysiek gesprek? Contacteer ons en dan zoeken we samen naar een (virtuele) oplossing.

Wat betekent 'Fara'?

Fara, verwijst naar Pharos, de allereerste vuurtoren op het gelijknamige Griekse eiland nabij het oude Alexandrië.

Het beeld van een vuurtoren of lichtbaken (cf. het Franse ‘phare’) geeft uitdrukking aan de idee dat Fara op weg helpt. Veeleer dan een directe richtingaanwijzer die aangeeft wat de weg is, willen wij mee helpen zoeken welke wegen zich aandienen voor mensen in hun specifieke situatie. De lichtstraal wijst ook op het hoopvolle perspectief dat Fara wil bieden, een lichtpuntje als het ware.

Vuurtoren
Vuurtoren