Skip to main content

Fara voor de pers

Journalist, programma- of documentairemaker? Met persvragen kan je terecht bij Fara-medewerker Silke Brants. 

Silke is te bereiken via:

  • mail: vragen@fara.be of silke.brants@fara.be
  • telefoon: 016/38.69.50 of 0497/ 62 21 13
  • Bij ziekte of afwezigheid: contactpersoon Katleen Alen (katleen.alen@fara.be of 016/38.69.50)

Silke zal, afhankelijk van de inhoud van de vraag, bekijken welke Fara-medewerker het woordvoerderschap in team zal opnemen. Zij trieert dus de vragen, afhankelijk van de expertise van de Fara-medewerkers. 

Ben je op zoek naar een getuige? 

Bij Fara willen we je graag helpen zoeken. Tegelijkertijd vinden we het erg belangrijk om de privacy en kwetsbare verhalen van onze cliënten te beschermen. Daarom maken we steeds de volgende afspraken

  1. Anonimiteit wordt gegarandeerd als de getuige hier naar vraagt. Er wordt samen over gewaakt dat er geen identificeerbare gegevens in de uiteindelijke publicatie terecht komen. 
  2. De getuige krijgt op voorhand een overzicht van de vragen of de thema's die zullen besproken worden. 
  3. Het eindproduct kan worden bekeken en aangepast alvorens het gepubliceerd wordt. Terugtrekken van de getuigenis blijft steeds een optie. 
  4. Getuigenissen worden niet gebruikt voor negatieve framing van een getuige, een keuzeoptie, ingreep of organisatie. 
  5. Er wordt zorgzaam omgesprongen met getuigen: er wordt duidelijke informatie gegeven over de publicatiedatum, de mogelijke impact van een getuigenis, wat er met hun gegevens gebeurt, waarom een getuigenis eventueel toch niet gebruikt wordt, etc. 
  6. Fara wordt gedurende het hele proces betrokken. 
  7. Vaak willen cliënten hun verhaal doen in de hoop dat anderen de weg naar hulp (sneller) vinden. Een getuigenis wordt indien mogelijk gekaderd door een Fara-expert, maar minimaal is er een verwijzing naar www.fara.be. 

Helaas vinden we niet altijd een getuige. In dat geval zijn onze medewerkers meer dan bereid om hun stem te vertolken. 

We zien het als één van onze belangrijkste taken om de beleving van onze cliënten te laten weerklinken op het publieke forum. Op die manier hopen we bij te dragen aan een warmer maatschappelijk klimaat en een zorgzaam beleid rond zwangerschapskeuzes.
Silke

Maak je in je publicatie graag gebruik van ons logo? Download het hier in verschillende uitvoeringen.