Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Stage bij Fara

Helaas is stage lopen bij Fara niet mogelijk. Dat heeft verschillende redenen:

  • We zijn maar met een klein team en hebben geen ruimte om de begeleiding van een stagiair erbij te nemen
  • De gevoeligheid van onze thema's vereist een professionele aanpak tijdens gesprekken op kantoor, via telefoon, mail of chat. Daarbij komt dat de vrouwen of koppels die bij ons langskomen een vertrouwensband met ons aangaan. Een stage is tijdelijk, waardoor een traject met een vrouw of koppel naar alle waarschijnlijkheid niet volledig ten einde gebracht kan worden. 
  • We hebben onvoldoende gesprekken per week om voldoende leerervaringen te bieden aan een stage voor een bijvoorbeeld een student psychologie.