Skip to main content
Voortaan zijn wij enkel in de voormiddag (9-12u) telefonisch bereikbaar.

Kan Fara helpen bij mijn bachelor-, masterproef of doctoraatsverhandeling?

Zolang je proef of verhandeling een meerwaarde biedt voor Fara werken we graag samen. 

Bachelorproef

  • Geen begeleidingen, tenzij duidelijke meerwaarde voor Fara
  • Geen externe promotor
  • We zijn wel graag externe lezer! Als onze agenda het toelaat kunnen we ook aanwezig zijn als jury op de voorstelling van je bachelorproef.

Master- en doctoraatsstudenten

  • Begeleiding indien meerwaarde voor Fara
  • Extern promotor indien meerwaarde voor Fara
  • Optreden als externe lezer of jurylid doen we met veel plezier!
Voor mijn eindwerk maakte ik een reportage over 'volwassen worden' bij tieners. Fara zocht en vond een tienermama die ik mocht volgen tijdens haar zwangerschap. Ik maakte een aparte reportage die Fara kan gebruiken tijdens vormingen voor hulpverleners.
Aïsha
Tienervaders, een project door studenten journalistiek van de Arteveldehogeschool

Fara werkte graag mee aan dit project, het resultaat werd een plaatje.