Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Vormingsreeks 'Van wens naar ver-wachting'

Schrijf je nu in voor de permanente vorming "Van wens naar ver-wachting". In deze vormingsreeks geven we aandacht aan de belevingsaspecten in de transitie naar ouderschap.

Het vormingspakket omvat zes vormingsdagen rond de psychosociale aspecten van de kinderwens, de zwangerschap en het ouderschap.
We leggen de focus op de beleving in de preconceptionele, prenatale, natale en post-partumperiode. Het is een combinatie van kennisoverdracht, vaardigheidstraining én sensibilisering over en reflectie op het eigen leertraject met betrekking tot deze thematieken.

 • DAG 1 Algemene introductie in de thema’s en het concept counseling

  We lichten het belang en opzet van deze navorming toe en nemen je mee in ons enthousiasme om je te verdiepen. De range van thema's gaande van 'wens naar ver-wachting' vanuit belevingsperspectief, raken we alvast even aan. We beginnen bij kinderwens en de normaal evolutieve zwangerschap. Fertiliteit, ongeplande zwangerschap, prenatale diagnostiek, perinataal verlies en kwetsbaar ouderschap sluiten daarop aan. We leggen de fundamenten van het concept 'counseling' en jouw rol als counselor. Daarop bouwen we voort vanuit je eigen ervaringen.  

 • DAG 2 Ruimte voor het onverwachte (deel 1) – thema’s: ongeplande zwangerschap en subfertiliteit

  We maken ruimte voor het onverwachte: we reflecteren over hoe het onverwachte zich aandient in de context van kinderwens en hoe je er zelf mee omgaat, door welke ‘bril’ jij kijkt. We leggen de link naar thema’s als ongeplande zwangerschap en subfertiliteit (hoe het onverwachte soms komt kijken voor onze patiënten/cliënten). Verder staan we stil bij hoe wij hen kunnen begeleiden in de keuzes die zij moeten maken en bieden we praktische handvatten voor counseling. Dit laatste gaan we ook concreet oefenen aan de hand van casussen. Prof. Dr. K. Peeraer, fertiliteitsarts Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum, komt het luik rond subfertiliteit toelichten.

 • DAG 3 Ruimte voor het onverwachte (deel 2) – thema’s: prenatale screening en diagnostiek

  We blijven kijken door de bril van ruimte voor het onverwachte. We verdiepen ons in de thema’s prenatale screening en diagnostiek. We staan zowel stil bij de medische als de psycho-sociale aspecten. We rafelen de keuzes waar onze patiënten/cliënten voor staan uit elkaar en geven aandachtspunten mee voor de begeleiding van zulk beslissingsproces. Ook hier oefenen we met concrete casussen. Prof. Dr. L. De Catte, gynaecoloog gespecialiseerd in invasieve prenatale diagnose, heeft het over de medische aspecten en de evoluties in de prenatale diagnostiek.

 • DAG 4 Als het anders loopt dan verwacht: rouw en verlies

  Op deze dag staan we stil bij ‘als het anders loopt dan verwacht…’: als het gedroomde kind niet komt of als men te maken krijgt met een verlieservaring. De begeleiding van miskraam, doodgeboorte, zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose, abortus, subfertiliteit, ongewilde kinderloosheid en perinatale sterfte komt aan bod. We geven daarnaast ook aandacht aan wat dit doet met jou als hulpverlener en hoe je de emotionele impact van deze begeleidingen kan dragen.

  De verenigingen 'Met lege handen', 'Donorfamilies' en de Downstichting komen deze dag verrijken met getuigenissen.

 • DAG 5 Bijzondere uitdagingen in de postpartum periode

  We staan op deze dag stil bij het bijzondere proces van transitie naar ouderschap. Hierbij komen de thema’s borstvoeding, postpartumpathologie (baby blues, depressie, psychose) en ‘goed genoeg’ ouderschap aan bod.  We willen aandacht vestigen op eerste signalen van broos of kwetsbaar ouderschap en tonen hoe je deze als hulpverlener kan onderkennen. Vervolgens zoemen we in op hoe je prille ouders concreet kan ondersteunen in deze postpartum periode.  Prof. Dr. T. Hompes, perinataal psychiater, zal o.a. de psychopathologie en psychopharmaca in de postpartum periode bekijken en verduidelijken.

 • DAG 6 Intervisievoormiddag - Balanceren in de praktijk

  Aan de hand van een terugblik op voorgaande thema's gaan we concreet aan de slag met eigen praktijkervaringen. We oefenen inleving en vaardigheden a.h.v. casuïstiekbespreking van ouders waarmee jij werkt. Afgestemd op de noden van d egroep, zoemen we in op een aantal situaties die als moeilijk ervaren worden. En wat het met jou doet als zorgverlener. Er is zowel ruimte voor vragen en twijfels, als voor succesverhalen.

Lesgevers

Katleen Alen
Sindy Helsen
Uschi Van den Broeck

Meer info en inschrijven

Dat kan via de website van UCLL.