Skip to main content

Vorming: Help, mijn cliënt wil een kind!

Leer in gesprek te gaan over kinderwens bij personen met een verstandelijke beperking.

Programma

Wanneer personen met een beperking verlangen naar een kind, roept dat vaak vragen op als:

 • Kan mijn cliënt wel voor een kind zorgen?
 • Wil hij dat wel echt?
 • Weet hij waarvoor hij kiest?
 • Mag ik dat thema wel bespreekbaar maken of maak ik dan slapende honden wakker?
 • Hoe ga ik in gesprek over realistische verwachtingen, zonder dromen radicaal te doorprikken?

Het thema plaatst hulpverleners voor een uitdaging, het is immers moeilijk om een inschatting te maken wat het mogelijke ouderschap met je cliënt zal doen.

In deze vorming:

Deze vorming biedt achtergrondinformatie, ruimte voor reflectie, vaardigheidstraining en concrete handvatten.

We wisselen ervaringen uit en zoeken samen naar antwoorden op vragen als:

 • Wat weten we over ouderschap en kinderwens van personen met een verstandelijke beperking?
 • Wat doet het met mij zowel persoonlijk als professioneel wanneer mijn cliënt een kinderwens uit?
 • Waarom zou je dit thema bespreekbaar maken?
 • Hoe maak ik het bespreekbaar met de cliënt?
 • Welke materialen kan je hiervoor gebruiken?
 • Hoe je cliënt ondersteunen in omgang met zijn/haar kinderwens?
 • Wat met (verborgen) rouw als blijkt dat deze wens niet in vervulling kan gaan?

Onze visie

Fara vzw wil taboedoorbrekend spreken over het hebben van de wens zwanger te zijn en/of moeder/vader te worden. We gaan voorbij aan de polarisering over al dan niet recht hebben op het krijgen van kinderen. We willen in dialoog gaan over een kinderwens die er mag zijn, over hoe deze te onderzoeken in betekenis, vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken qua wenselijkheid en haalbaarheid.

Ik kreeg na enkele jaren ervaring rond werken met kinderwens, kinderen, plaatsingen, … toch veel nieuwe info en tevens bevestiging dat ik goed bezig ben.
Regioverpleegkundige Kind & Gezin

Kostprijs

€125 (broodjeslunch inbegrepen)

Lesgever

Katleen Alen (Fara vzw)

Aanwezigheidsattest

Een betalings- en aanwezigheidsattest wordt nadien toegestuurd.

Inschrijvingsformulier