Skip to main content

Roze Wolk spel

Roze Wolk spel

Contacteer de Aanstokerij voor een gratis exemplaar van het spel (voorraad voorlopig uitgeput).

Je kan het spel gratis ontlenen via Sensoa.
 

  • Educatief en interactief spel voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs
  • Ook bruikbaar ikv. vormingsactiviteiten voor jongeren tussen 14 en 18 jaar  
  • Trusty-label voor jeugdinformatie werd toegekend en het spel wordt ondersteund door het De Aanstokerij.

Doel van het spel

Het Roze Wolk spel biedt de mogelijkheid om jongeren te sensibiliseren over de impact van een zwangerschap of een kind op hun jonge leven en dit aan de hand van kennisvragen en doe-opdrachten. Fara wil een realistisch en vooral genuanceerd beeld geven van zowel de mooie als minder fraaie kanten van het jonge ouderschap, zonder daarbij tienerzwangerschap te promoten of te ontraden.

Spelbegeleiding op maat door De Aanstokerij!

Eén van de speltrainers van de Aanstokerij komt het spel ter plaatse spelen met je groep of klas. Er volgt een uitgebreide nabespreking waarbij de groep dieper ingaat op de inzichten opgedaan tijdens het spel.

Verloop van het spel

Elk groepje spelers wordt tijdens het Roze Wolk spel een heus personage dat geconfronteerd wordt met een (on)geplande zwangerschap. Het verhaal van het personage wordt concreter doorheen de verschillende fasen van het spel: de ontdekking en bekendmaking van de zwangerschap, de eigenlijke zwangerschap, de geboorte en het jonge ouderschap.

Bij elk goed antwoord en elke correct uitgevoerde opdracht ontvangen de jongeren een suikerboon. Het spel en de personages geven voldoende voer voor reflectie en nabespreking.