Skip to main content

Wie kan mij helpen verwerken?

Als jij nood hebt om over je zwangerschapsafbreking te praten, ga dan op zoek naar iemand met wie je je verdriet en vragen kan delen. Dit kunnen vrienden en familie zijn, maar ook professionele hulp of lotgenotencontact kunnen een uitkomst bieden.

Familie/vrienden

Misschien kan je een familielid of een goede vriend(in) in vertrouwen nemen. Ga op zoek naar iemand die je niet veroordeelt en die begrip kan opbrengen voor wat je doormaakt. Omdat je misschien zelf worstelt met de keuze, heb je de indruk dat niemand het kan begrijpen. Durf het risico te nemen en je zal merken dat mensen meer begrip kunnen opbrengen dan je denkt.

Professionele hulp

Ook professionele hulpverleners kunnen je helpen om met je verwarrende gevoelens en vragen om te gaan.

  • Fara: Fara kan misschien voor jou hierin iets betekenen. Wij bieden therapeutische gesprekken aan na een zwangerschapsafbreking. Tijdens die gesprekken leer je je gevoelens een plaats te geven en verken je hoe je je toekomst nu verder vorm kan geven. Bij de Farafoon kan je je hart luchten of je kan een afspraak maken voor een of meerdere face tot face gesprekken.
  • Rouwtherapeut: Bij Fara kunnen we je ook doorverwijzen naar een therapeut dichter in je buurt.  Deze hebben expertise in begeleidingen na een zwangerschapsafbreking.
  • Psycholoog ziekenhuis: Mogelijks biedt het ziekenhuis waar je de afbreking hebt gehad ook enkele opvolggesprekken aan nadat je het ziekenhuis al hebt verlaten. Vraag hier zeker naar bij je arts of vroedvrouw; misschien is er wel een psycholoog verbonden aan het ziekenhuis.

 

Lotgenoten

Het kan erg deugddoend zijn om te praten met mensen die voor dezelfde keuzes hebben  gestaan.

  • Cozapo: De Contactgroep Zwangerschapsafbreking na Prenataal Onderzoek (Cozapo) werd speciaal opgericht door en voor mensen die hetzelfde meemaakten als jullie. Cozapo wil ouders ondersteunen bij het erg specifieke rouwproces na een zwangerschapsafbreking. Een ‘onzichtbaar kind’ wordt veelal snel vergeten door de omgeving, maar maakt voor de ouders vaak een wezenlijk deel uit van het gezin. Twijfels, schuldgevoelens, verdriet en zoveel meer kunnen soms gemakkelijker gedeeld worden met mensen die hetzelfde meemaakten. Tegelijk helpt Cozapo mensen een nieuw perspectief te vinden op het leven na deze verscheurende keuze.
  • Met Lege Handen: Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby, ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte. Zij maken geen onderscheid in de manier waarop de baby overleden is, maar zoeken samen naar manieren om met het gevoel van verlies om te gaan. 
  • Het Berrefonds: Het Berrefonds wil een steun zijn voor ouders die hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap of kort daarna. Zij maken herinneringsdozen, maar organiseren ook praatgroepen en evenementen voor ouders en mensen uit hun omgeving.