Skip to main content

Hoe ontmoet ik lotgenoten?

Het kan erg deugddoend zijn om te praten met mensen die voor dezelfde keuzes hebben  gestaan. Daarom werkt Fara met verschillende organisaties samen om lotgenotencontact te faciliteren. 

  • Cozapo: De Contactgroep Zwangerschapsafbreking na Prenataal Onderzoek (Cozapo) werd speciaal opgericht door en voor mensen die hetzelfde meemaakten als jullie. Cozapo wil ouders ondersteunen bij het erg specifieke rouwproces na een zwangerschapsafbreking. Een ‘onzichtbaar kind’ wordt veelal snel vergeten door de omgeving, maar maakt voor de ouders vaak een wezenlijk deel uit van het gezin. Twijfels, schuldgevoelens, verdriet en zoveel meer kunnen soms gemakkelijker gedeeld worden met mensen die hetzelfde meemaakten. Tegelijk helpt Cozapo mensen een nieuw perspectief te vinden op het leven na deze verscheurende keuze.
Praten met andere ouders die de keuze hadden gemaakt om de zwangerschap af te breken, gaf me het gevoel dat ik niet alleen was. Ik had nog nooit gehoord van iemand in mijn omgeving die hetzelfde had meegemaakt...
David
  • Met Lege Handen: Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby, ontstaan vanuit de behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte. Zij maken geen onderscheid in de manier waarop de baby overleden is, maar zoeken samen naar manieren om met het gevoel van verlies om te gaan. 
  • Het Berrefonds: Het Berrefonds wil een steun zijn voor ouders die hun kindje verliezen tijdens de zwangerschap of kort daarna. Zij maken herinneringsdozen, maar organiseren ook praatgroepen en evenementen voor ouders en mensen uit hun omgeving.
  • Fara: daarnaast organiseert Fara ook zelf lotgenotencontact rond abortusverwerking in kleine besloten regionale groepjes. Of via de online geheime facebookgroep Bondgenoten