Skip to main content

Wat is de eerste trimester screeningstest?

De eerste trimester screeningstest is een screeningstest die de kans berekent dat je kindje een chromosomale afwijking heeft. Sinds de invoering van de NIPT wordt deze test bijna niet meer uitgevoerd, maar we bespreken hem voor alle duidelijkheid nog even kort.

Deze test wordt ook wel de combinatietest genoemd omdat hij de resultaten van een uitgebreid echografisch onderzoek combineert met een bloedonderzoek:

  • Echografie, tussen week 11 en week 14 van de zwangerschap:
    Men bevestigt de zwangerschap en hartactiviteit, bepaalt de zwangerschapstermijn, meet de nekplooi en het neusbeen en probeert grote structurele afwijkingen op te sporen.
  • Bloedonderzoek, tussen week 9 en week 11 van de zwangerschap:
    Met een bloedafname onderzoekt men de bloedwaarden die aanwijzingen kunnen geven over de aanwezigheid van eventuele aandoeningen.

Beide onderzoeken woorden doorgaans gecombineerd tijdens de 12e week van de zwangerschap.

Het resultaat van de test is een cijfer dat uitdrukt hoe groot de kans is dat je kindje een chromosomale afwijking heeft. Dit is dus een kansberekening en geeft geen bevestiging of uitsluitsel.

Indien de kans op een afwijking verhoogd is, zal verder onderzoek voorgesteld worden. Een verhoogde kans is een kans groter of gelijk aan 1 op 250.