Skip to main content
Tijdens de zomermaanden is het Fara-team niet voltallig. Hierdoor kan het gebeuren dat u tijdens de openingsuren op de voicemail terecht komt. Spreek een boodschap in, een Fara-medewerker beantwoordt uw bericht binnen de 2 werkdagen. Uiteraard kan je je vraag of verhaal ook mailen naar vragen@fara.be Alvast bedankt voor het begrip.

Wat is CMV?

CMV of cytomegalovirus is een veel voorkomend virus dat iedereen kan treffen, maar meestal heel onschuldig verloopt. Wanneer je een CMV-infectie oploopt tijdens de zwangerschap, kan dit risico's inhouden voor de gezondheid van de baby.

Ongeveer de helft van alle mensen raakt vroeg of laat in hun leven besmet met het cytomegalovirus. Dat is niet erg: een infectie met CMV geeft meestal geen klachten en geneest vanzelf. Zijn er wel symptomen, dan gaat het vaak om vermoeidheid, koorts, keelpijn, gezwollen klieren... makkelijk te verwarren dus met een verkoudheid of een griepje. Via een bloedonderzoek kan onderzocht worden of je ooit CMV hebt gehad.

Het virus wordt verspreid via contact met lichaamsvochten (urine, speeksel, stoelgang, moedermelk, bloed, tranen, sperma en vaginaal vocht), niet via de lucht. 

CMV en zwangerschap

CMV kan overgedragen worden van moeder op kind tijdens de zwangerschap. Dit noemt men congenitale of aangeboren CMV-infectie. 

Wanneer je tijdens je zwangerschap voor het eerst een CMV-infectie doormaakt, bestaat de kans dat je het virus doorgeeft aan je kind.

 • Hoe groot die kans is, is afhankelijk van wanneer in de zwangerschap de infectie optreedt.
 • Gemiddeld geeft 1 op 3 vrouwen het virus door.
 • Of je kindje besmet is, kan getest worden via een vruchtwaterpunctie vanaf 20 weken zwangerschap.
 • Maakte je al eens eerder CMV door en heb je de infectie opnieuw tijdens je zwangerschap, kan je het virus ook doorgeven aan je kindje, maar dat is eerder zeldzaam.

Tijdens de zwangerschap is er geen behandeling beschikbaar die voorkomt dat je kind besmet raakt of symptomen ontwikkelt.

Gevolgen van een CMV-infectie voor het kind

De meeste kinderen met een aangeboren CMV-infectie, ondervinden er geen last van.  Maar bij 1 op de 10 kinderen die besmet werden tijdens de zwangerschap, doen zich uiteenlopende symptomen voor bij de geboorte:

 • groeiachterstand
 • problemen met long, lever of milt
 • mentale achterstand
 • gehoor - en gezichtsproblemen 

Soms kan men hiervoor al aanwijzingen vinden op echo. Ook 1 op de 10 kinderen die schijnbaar gezond geboren worden, kunnen nog symptomen ontwikkelen in de eerste levensmaanden of jaren.

CMV vermijden

Het beste wat je kan doen, is proberen vermijden dat je CMV oploopt. De meeste mensen worden besmet door contact met kleine kinderen. Hou rekening met volgende maatregelen:

 1. Was je handen met zeep en water na contact met lichaamsvochten (vb. na het verversen van een luier, het helpen snuiten van de neus, eten geven…)
 2. Geef geen kusjes op mond of wang bij kinderen jonger dan 5 à 6 jaar. Geef ze liever een kus op hun hoofd of een dikke knuffel!
 3. Eet niet uit hetzelfde bord of drink niet uit hetzelfde glas als jonge kinderen, deel geen bestek met hen

Deze hygiëne voorschriften gelden zowel voor de toekomstige mama's als papa's. 

Kom je via je job regelmatig in contact met jonge kinderen en ben je zwanger? Bespreek dit dan met je arbeidsgeneesheer.

Meer weten over CMV?

Meer info over CMV vind je oa op de site van K&G. 

Care for CMV

Welkom bij de Oudervereniging voor (toekomstige) ouders van kinderen met een congenitale CMV-aandoening. Je vindt hier informatie, ondersteuning en getuigenissen van andere ouders.