Skip to main content

Wat zijn de keuzemogelijkheden?

Wanneer er een prenatale diagnose is gesteld, heb je afhankelijk van de aandoening de keuze om de zwangerschap al dan niet af te breken. Ook pleegzorg en adoptie zijn een mogelijkheid. 

Afbreken of niet?

Wanneer er een 'ernstige en ongeneeslijke kwaal' wordt vastgesteld bij de foetus, voorziet de wet de mogelijkheid om een zwangerschap af te breken. De keuze om al dan niet af te breken, blijft echter steeds een beslissing van de vrouw of het koppel. 

Ook wanneer je kindje een aandoening heeft die niet levensvatbaar is, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om te kiezen om de zwangerschap toch uit te dragen. Bevraag bij twijfel zeker goed bij je arts/vroedvrouw wat in jullie concrete situatie de opties zijn.

Pleegzorg of adoptie?

Als er een afwijking de foetus wordt vastgesteld, kan je ook terecht bij de diensten voor pleegzorg of adoptie. Hou er echter rekening mee dat het iets moeilijker kan zijn om een geschikt gezin te vinden voor een kindje met special needs.