Skip to main content

Vanaf wanneer voelt een ongeboren baby pijn?

Als je voor een zwangerschapsafbreking om medische redenen staat, dan kan je je afvragen of je ongeboren kindje pijn zal ervaren. In dit artikel proberen we een betrouwbaar antwoord op bovenstaande vraag te formuleren, gebaseerd op een artikel van EOS-wetenschap

Onderscheid reflexen en pijn

Vanaf 8 weken zwangerschapsduur begint de foetus het zintuig voor pijn te ontwikkelen, waardoor hij zich zal terugtrekken bij intense prikkels, zoals geluid, licht,… Maar deze reflexmatige, automatische reacties op een pijnprikkel zijn niet hetzelfde als pijn ervaren.

Om pijn te kunnen voelen, moet je emoties koppelen aan wat er gebeurt. Tot week 22 van de zwangerschap heeft de foetus geen bewustzijn en kan hij dus geen pijn ervaren. Het is pas na deze zwangerschapsduur dat de verbindingen in de hersenen ontwikkelen en een externe prikkel emoties kan oproepen.

Onderzoek naar pijn bij foetussen

Veel recent onderzoek naar pijn bij foetussen is er niet, het valt immers moeilijk te onderzoeken. Uit het bestaande onderzoek kan afgeleid worden dat op 26 weken zwangerschapsduur de meeste functionele breinnetwerken bij de foetus zichtbaar zijn op een scan. Onderzoeken die zich baseren op de anatomie concluderen dat de overgang van het primitief reptielenbrein naar het mensenbrein ten vroegste vanaf 22 weken zwangerschap ontstaat, waarna er sprake kan zijn van leereffecten. De foetus kan dan reageren op aanrakingen, geuren en geluiden. Wellicht is dit allemaal erg rudimentair, want de foetus slaapt veel en er is nog helemaal geen sprake van zelfbewustzijn.

Foeticide?

Vanaf een zwangerschapsduur van 22 weken (wanneer de grens van levensvatbaarheid bijna bereikt is) kan het zijn dat er een foeticide moet plaatsvinden. Men laat de foetus dan sterven in de baarmoeder door een injectie in het hartje door de buikwand van de moeder. Sommige artsen/ziekenhuizen kiezen hier standaard voor (ook vóór 22 weken), omdat ze niet het risico willen nemen dat een kind levend ter wereld komt. Bespreek het goed met je arts als je hierover vragen hebt. Misschien wil je weten hoe dit zal gebeuren en in welke mate je dit zelf, bijvoorbeeld op een echo, wil zien gebeuren.

Lees je graag het volledige artikel uit EOS-wetenschap?
Hoe verloopt een zwangerschapsafbreking?