Skip to main content

Hoeveel tijd hebben we om te beslissen?

Wettelijk kan er bij een ernstige prenatale diagnose gekozen worden om de zwangerschap af te breken tot op een ver gevorderde zwangerschapsduur. In de praktijk zal men er echter naar streven om voor 24 weken tot afbreking over te gaan.

In de meeste situaties, heb je dus een aantal weken de tijd om je beslissing te nemen. Maar zelfs wanneer je zwangerschap al ver gevorderd is, zal je steeds zes dagen bedenktijd krijgen tussen het moment van de diagnose en het uitvoeren van de afbreking. Dit wordt immers bepaald door de wet.

Bespreek goed met je arts, vroedvrouw of hulpverlener hoeveel tijd er beschikbaar is in jouw specifieke situatie.