Skip to main content

Wordt de man die mij seksueel misbruikt heeft gestraft?

Wanneer je kan aantonen dat je tegen je wil met iemand naar bed moest gaan, wordt deze persoon veroordeeld.

Aanranding van de eerbaarheid wordt minder streng bestraft dan verkrachting.

In het geval van verkrachting zijn er een aantal factoren die ervoor kunnen zorgen dat iemand een zwaardere straf krijgt:

  • je was minderjarig toen het misbruik plaatsvond
  • je woonde samen met de persoon die je misbruikte of deze was familie van je
  • de persoon die je misbruikte had een gezagspositie (vb. dokter, leraar, trainer, babysit...)
  • je was zwanger op het moment van het misbruik
  • ...

Het feit dat je zwanger bent (geweest) als gevolg van het misbruik, zal echter geen rol spelen in de bestraffing.

Pas op! De dader wordt enkel veroordeeld als er ontegensprekelijk bewijs is dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Dit is niet eenvoudig te bewijzen en bijgevolg kan niemand je garanderen dat het indienen van een klacht ook zal eindigen in een veroordeling. Laat je dus zeker goed begeleiden en ondersteunen!