Skip to main content

Waar kan je als slachtoffer van seksueel misbruik hulp vinden?

Als slachtoffer van seksueel geweld kan je professionele hulp vinden bij verschillende diensten. 

Slachtofferhulp & slachtofferonthaal

Slachtofferhulp:

 • Slachtofferhulp (dienst van het CAW) kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen.
 • Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. Zij bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Slachtofferonthaal:

 • Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. Deze kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering).
 • Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

1712

 • 1712 is een gratis hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling.
 • Ervaren hulpverleners van het CAW en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. 
Chat met een medewerker van seksueelgeweld.be
 • Ben je slachtoffer? Werd je vriend/vriendin/kind slachtoffer?
 • Heb je vragen? Wil je weten hoe je aangifte kan doen?
 • Elke maandag, woensdag en vrijdagavond kan je met een medewerker chatten tussen 18-22u.

Zorgcentra na seksueel geweld (ZSG)

Een zorgcentrum na seksueel geweld is een dienst in een ziekenhuis waar je als slachtoffer, binnen de 7 dagen na het seksueel geweld de volgende zorg krijgen:

 • Medische zorg
 • Psychische zorg
 • Een forensisch onderzoek
 • Klacht neerleggen 
 • Opvolging nadien

Als slachtoffer en steunfiguur kan je een ZSG bellen of mailen of (met een slachtoffer) naar een ZSG gaan:

 • ZSG Antwerpen: zsg@uza.be - 03/436 80 50
 • ZSG Leuven: zsg@uzleuven.be - 016/ 34 11 11
 • ZSG Limburg: zsglimburg@zol.be - 089/80 81 00
 • ZSG Oost-Vlaanderen (Gent): zsg@uzgent.be - 09/332 80 80
 • ZSG West-Vlaanderen (Roeselare): zsg@azdelta.be - 051/ 23 80 80
 • ZSG Brussel/CPVS Bruxelles: cpvs@stpierre-bru.be - 02/535 45 42

Geweld tijdens je zwangerschap

 • Maak je geweld mee tijdens je zwangerschap? 
 • Meer informatie over wie je kan helpen en hoe je hier best mee omgaat: vind je op de website www.geweldenzwangerschap.be

Slachtofferzorg

 • Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? 
 • Deze website wil je informeren en ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Lotgenoten

 • Op de site www.zelfhulp.be kan je allerlei lotgenotengroepen vinden.
 • In sommige groepen vind je verhalen van slachtoffers van seksueel geweld of kan je (anoniem) ook je eigen verhaal achterlaten als je dit wenst. Weet dat zij ook naar je willen luisteren.

Fara

Bij Fara kan je terecht bij professionele medewerkers. Je kan met hen praten over je zwangerschap als gevolg van een verkrachting. Zowel voor als na de keuze bieden we een warm en luisterend oor. Dat kan uiteraard anoniem!