Skip to main content
Voortaan zijn wij enkel in de voormiddag (9-12u) telefonisch bereikbaar.

Waar kan je als slachtoffer van seksueel misbruik hulp vinden?

Als slachtoffer van seksueel misbruik kan je professionele hulp vinden bij de diensten voor slachtofferhulp.

Slachtofferhulp & slachtofferonthaal

Slachtofferhulp van het CAW kan je informatie geven, begeleiden, en administratief en emotioneel ondersteunen. Slachtoffers en hun omgeving ervaren verschillende emoties. CAW bieden een luisterend oor, denken mee en ondersteunen je waar mogelijk om de draad weer op te nemen.  

Als je aangifte hebt gedaan bij de politie, wil je weten wat er met je klacht gebeurt. De dienst slachtofferonthaal kan je informatie geven over je dossier (vanaf de indiening van klacht tot de strafuitvoering). Deze dienst kan je ook bijstaan en ondersteuning bieden tijdens de gerechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de teruggave van inbeslaggenomen stukken, bij de inzage van het dossier, bij zittingen van de rechtbank, ...  

1712

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Bellen naar 1712 is gratis.

Seksueelgeweld.be

Ben je slachtoffer? Werd je vriend/vriendin/kind slachtoffer? Heb je vragen? Wil je weten hoe je aangifte kan doen? Kijk dan op de website www.seksueelgeweld.be. Elke maandag, woensdag en vrijdagavond kan je met een medewerker chatten tussen 18-22u.

Zorgcentra na seksueel geweld

Een zorgcentrum na seksueel geweld is een dienst in een paar ziekenhuizen waar elk slachtoffer van seksueel geweld terecht kan, op gelijk welk uur, op gelijk welke dag. Let wel: voorlopig zijn deze diensten enkel beschikbaar in het UZ Gent, het UMC Sint Pieter in Brussel en het UMC Luik omdat het om een pilootproject gaat. Weldra zullen ze uitbreiden naar Antwerpen, Leuven en Charleroi. Ook in West-Vlaanderen, Limburg, Namen en Luxemburg zullen in de toekomst zorgcentra opgericht worden.

Als slachtoffer en steunfiguur kan je een ZSG bellen of mailen of (met een slachtoffer) naar een ZSG gaan:

Geweld tijdens je zwangerschap

Is je partner tijdens de zwangerschap gewelddadig? Meer informatie over wie je kan helpen en hoe je hier best mee omgaat: vind je op de website www.geweldenzwangerschap.be

Slachtofferzorg

Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? Deze website wil je informeren en ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Lotgenoten

Op de site www.zelfhulp.be kan je allerlei lotgenotengroepen vinden. In sommige groepen vind je verhalen van slachtoffers van seksueel geweld of kan je (anoniem) ook je eigen verhaal achterlaten als je dit wenst. Weet dat zij ook naar je willen luisteren.

Fara

Bij Fara kan je terecht bij professionele medewerkers. Je kan met hen praten over je zwangerschap als gevolg van een verkrachting. Zowel voor als na de keuze bieden we een warm en luisterend oor. Dat kan uiteraard anoniem!