Skip to main content

Hoe help ik als ze kiest voor abortus?

Wanneer je partner of een vriendin je vertelt dat ze voor een abortus kiest, dan kan je er op verschillende manieren zijn voor haar.

Een abortus kan (maar is daarom niet voor iedereen) een ingrijpende ervaring zijn die verdriet en emotionele pijn met zich meebrengt. Sommige vrouwen kunnen een abortus ook ervaren als afscheid nemen, als een verlieservaring. Van bepaalde verwachtingen die ze had omtrent haar relatie, kinderen krijgen, de toekomst zoals ze zich die gedroomd had. Ruimte maken voor deze gevoelens, er een plaats en een vorm aan geven is belangrijk.

Geef aandacht aan haar gevoelens

Op dit moment kan je enorm veel betekenen door er gewoon te zijn voor haar, zonder te oordelen of haar gevoelens weg te wimpelen. Probeer te luisteren, hoe het voor haar is, hoe zij zich voelt, zonder daarom zelf veel te zeggen. Echt luisteren is niet altijd gemakkelijk, maar ontzettend belangrijk.

Ga eventueel mee naar het abortuscentrum

Als je dat zelf aankan, kan je voorstellen om mee te gaan naar het abortuscentrum. Of je kan helpen zoeken naar iemand anders die mee kan gaan ter ondersteuning.

Volg op hoe het met haar gaat

Vraag na de ingreep hoe het met haar gaat. Hoe voelt ze zich? Hoe verliep het? Wat dacht en voelde ze tijdens de ingreep? Wat heeft ze nu nodig?
Sommige mensen vinden het moeilijk om over hun abortus te praten. Weinig mensen wisten dat ze zwanger waren, waardoor het voor hen soms aanvoelt als een ‘onzichtbaar verlies’. Als jij op de hoogte bent, vraag dan af en toe hoe het met haar gaat. Geef aan dat ze steeds welkom is om erover te praten wanneer zij dit zelf wenst. Vraag ernaar, doe het aanbod, maar verplicht iemand niet om erover te spreken wanneer zij dit liever (nog) niet doen.

Ik heb veel gehad aan mjin mama. Ze was er gewoon. Het hoefde niet heel de tijd over de abortus te gaan… maar ik wist dat het kon en dat ze me dan zou knuffelen en dat het oke was.
Nathalie, 32