Skip to main content
Voortaan zijn wij enkel in de voormiddag (9-12u) telefonisch bereikbaar.

Kan en mag ik opnieuw zwanger worden na een abortus?

Na je abortus kan kinderwens een thema zijn waarrond je met twijfels worstelt. Kan en mag ik opnieuw zwanger worden? Een abortus heeft in principe geen invloed op je vruchtbaarheid. Maar als je probeert om opnieuw zwanger te worden en het wil niet lukken, kan dit vragen bij je oproepen. 

  • Je laat jezelf misschien niet toe om te dromen van een volgende zwangerschap, alsof je dat niet kan maken na je eerdere keuze voor afbreking.
  • Of je bent nu al bang voor reacties uit je omgeving die op de hoogte was van je eerdere zwangerschap.
  • Stel jezelf de vraag aan wie je je – van jezelf – echt moet verantwoorden, als dat al moet? En hoe je hier mee om wenst te gaan, zowel in je keuze zelf als in je leven na je keuze.  
  • Of je kinderwens lijkt nu actueler dan ooit, alsof je abortus je moedergevoel wakker schudde. Een moedergevoel dat er misschien nooit eerder was. Je wilde nooit kinderen of ooit wel, maar nu nog niet. Of niet meer, want je gezin voelde compleet. Maar nu ben je hier niet meer zo zeker van.
Al deze vragen, gevoelens kunnen verwarrend voor je zijn.

Hoe voel je je nu? Kamp je met verdriet en gemis na je abortus omwille van wat je verloor? Je kan je afvragen of opnieuw zwanger zijn je verdriet draaglijker maakt of je daarmee louter je gemis opvullen wil.

Mogelijks kampt je partner ook met soortgelijke vragen. Of net niet en is het voor hem helder. Je stoot op een verschil in beleving en bent zoekende in hoe hiermee om te gaan. Wat bindt er jullie wel nog? Luister wat die aan- of afwezigheid van kinderwens voor hem betekent. Vraag ruimte voor hoe jij het aanvoelt. Verschil mag er zijn. Tracht hierin samen een weg te vinden met respect voor elkaars verschillen.   

Al deze vragen en twijfels zijn normaal.

Neem je tijd om deze te onderzoeken, te bespreken met je partner of vertrouwenspersoon in je eigen omgeving. Weet ook dat je met deze vragen bij Fara terecht kan. Dit kan individueel of samen met je partner tijdens een begeleidingsgesprek. Contact met lotgenoten kan hierin ook (h)erkenning en inspiratie in omgang geven.

Lotgenotencontact

Fara organiseert lotgenotencontact voor mensen met een abortuservaring. Uit ervaring weten we dat contact met mensen die hetzelfde meemaakten erg deugddoend kan zijn.