Skip to main content

Werkgroep: prenatale diagnose

Deze werkgroep bestaat voornamelijk uit professionele hulpverleners die werken binnen de context van (zwangerschapsafbreking na) prenatale diagnose in Vlaamse ziekenhuizen.

Momenteel bestaat de werkgroep uit een 30-tal leden. Het is een heterogene groep van (hoofd) vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, psychologen en pastores uit Vlaamse ziekenhuizen.

Doelstelling

De werkgroep biedt een combinatie van interne vorming en intervisie.
Daarnaast heeft dit initiatief heeft voor Fara een dubbele functie:

 • Elkaar versterken
  Ondersteunen van professionele hulpverleners die vaak eenzaam binnen dit domein hun weg moeten zoeken door hen samen te brengen en vanuit de onderlinge uitwisseling elkaar (professioneel en emotioneel) te versterken.

 • Netwerk zichtbaar maken
  Anderzijds is het de bedoeling om een netwerk zichtbaar te maken. Het inventariseren van kanalen waar potentiële hulpvragers terecht kunnen, is ons inziens iets waar veel nood aan is.
  Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om eventuele vragen die bij ons terecht komen, indien nodig, correct te kunnen doorverwijzen.

De deskundige ervaring en de luisterbereidheid in deze werkgroep geeft ons het gevoel samen op de juiste weg te zijn inzake perinatale begeleiding.
Mia en Krista

Praktisch

 • Agenda
  Iedere bijeenkomst omvat een theoretisch, wetenschappelijke uiteenzetting in combinatie met een bespreking van hieraan gelinkte casuïstiek. 
 • Bijeenkomst per trimester
  Dit jaar zal de bijeenkomst doorgaan op volgende data, telkens van 10u-13u: 14/05/19, 26/09/19, 10/12/19, 5/03/20, 9/06/20
 • Locatie
  Afwisselend op verschillende plaatsen in Vlaanderen

Kostprijs

Gratis

Inschrijven

Interesse om aan te sluiten bij de werkgroep? Stuur een mailtje naar vragen@fara.be