Skip to main content
Onze telefonische openingsuren zijn voorlopig gewijzigd. We zijn (telefonisch) bereikbaar tussen 9 en 12u.

Vorming: Help, mijn cliënt wil een kind! Kinderwens bij personen met een verstandelijke beperking.

Het verlangen naar een kind bij personen met een beperking roept veelal vragen op. Deze vorming biedt achtergrondinformatie, ruimte voor reflectie en concrete handvatten. Schrijf je nu in!

Kan mijn cliënt wel voor een kind zorgen? Wil hij dat wel echt? Weet hij waarvoor hij kiest? Mag ik dat thema wel bespreekbaar maken of maak ik dan slapende honden wakker? Hoe ga ik met hem in gesprek over realistische verwachtingen, zonder dromen radicaal te doorprikken?
 
In deze vorming leer je in gesprek te gaan over kinderwens. Er is ruimte voor casusbespreking en voor het oefenen van methodieken om kinderwens bespreekbaar te maken. 

De afwisseling tussen theorie en praktijk zat goed. De besproken casussen waren herkenbaar en het was fijn dat er ruimte was voor vragen en online interactie.
evaluatie vorige (online) vorming

Programma

Het thema ‘kinderwens’ plaatst hulpverleners voor een uitdaging. Het is immers moeilijk om een inschatting te maken over wat het mogelijke ouderschap met je cliënt zal doen. Daarnaast vraagt het vaardigheden rond counseling om je cliënt te helpen komen tot een geïnformeerde keuze rond kinderwens.
Bovendien bots je daarbij misschien op je persoonlijke waarden over wat ‘verantwoord ouderschap’ inhoudt of op de visie van je team of organisatie.

We behandelen volgende vragen:

  • Wat is er geweten over ouderschap en kinderwens van personen met een verstandelijke beperking?
  • Wat doet het met mij als persoon en als professional als mijn cliënt een kinderwens uit?
  • Hoe kan je het thema bespreekbaar maken met je cliënt?
  • Welk materiaal kan je hiervoor gebruiken (o.a. Real Care Baby en Beeldboek ‘Droom van een kind’)? Hoe kan je je cliënt ondersteunen om met deze kinderwens op constructieve wijze om te gaan?
Ik kreeg na enkele jaren ervaring rond werken met kinderwens, kinderen, plaatsingen, … toch veel nieuwe info en tevens bevestiging dat ik goed bezig ben.
evaluatie vorige (online) vorming

Kostprijs

50€

Lesgevers

Katleen Alen
In samenwerking met Cathy De Feyter, Konekt vzw

Aanwezigheidsattest

Een betalings- en aanwezigheidsattest wordt nadien toegestuurd.

Inschrijvingsformulier