Skip to main content
Gewijzigde openingsuren: Fara is elke werkdag, van 9u-12u telefonisch bereikbaar.

Vorming: Als je zelf kiest voor zwangerschapsverlies

Tijdens deze vorming leer je heel wat bij over de begeleiding van abortusverwerking of zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose.

‘Kan je rouwen om iets wat je nooit hebt gekend? Mag je verdriet hebben om een verlies waar je zelf voor ‘gekozen’ hebt?’
Voor de naaste omgeving blijft het gemis en de worsteling hieromtrent vaak verborgen. Gevoelens van neerslachtigheid, schuld, schaamte en spijt komen vaak voor na een zelfgekozen zwangerschapsverlies, zoals abortus om psycho-sociale reden of zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose. Deze gevoelens (h)erkennen als normale rouwreacties is niet evident.

Wij willen op deze dag tonen dat het bewust ruimte maken voor deze verborgen rouw een wereld van verschil kan maken voor cliënten. We reiken handvatten aan om hier concreet mee aan de slag te gaan.

 • Hoe kan een rouwproces eruit zien na een abortus of een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose?
 • Theoretische inzichten en concrete handvatten vanuit onze praktijk.
 • Verhalen van ervaringsdeskundige(n) horen en we tonen de kracht van lotgenotencontact. 

Programma

 • Welkom en kennismaking met elkaar en de thematiek
  Wat verstaan we onder ‘zelfgekozen’ zwangerschapsverlies? Wat is het wettelijk kader? Wat zijn de raakvlakken met perinataal verlies en welke signalen komen we tegen die een verborgen rouw doen vermoeden?

 • De stem van ervaringsdeskundige(n)
  We maken plaats voor getuigenissen en een gastspreker die ons meeneemt in de leefwereld van onze cliënten. Relevante organisaties die lotgenotencontact faciliteren worden kort gepresenteerd.

 • Rouwverwerking bij ‘zelfgekozen’ zwangerschapsverlies
  Ook bij een abortus om psychosociale redenen of een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose mogen we een rouwproces verwachten. We geven inzicht in hoe dit door cliënten wordt ervaren en hoe we hier als professionals aandacht kunnen aan geven.

 • Begeleiding bij zwangerschapsverlies
  Wat is onze rol als professional? Hoe kunnen wij best ondersteunen? We vertrekken vanuit de expertise van Fara en zoomen in op aandachtspunten in de begeleiding (houding, vaardigheden,…)

Lesgevers

Katleen Alen
Sindy Helsen

Prijs

40€
De inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekeningnummer BE32 7364 0355 2602 BIC: KREDBEBB met vermelding ‘naam + zwangerschapsverlies'.

 • Deze vorming telt 3,5 vormingsuren.
 • Aanwezigheids- en betaalbewijs worden achteraf doorgemaild. 

Inschrijvingsformulier