Skip to main content

Vorming: Als je zelf kiest voor zwangerschapsverlies

Fara organiseert een vorming voor professionals rond begeleiding bij verwerking na abortus of zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose.

‘Kan je rouwen om iets wat je nooit hebt gekend? Mag je verdriet hebben om een verlies waar je zelf voor ‘gekozen’ hebt?’ Voor de naaste omgeving blijft het gemis en de worsteling hieromtrent vaak verborgen. Wij willen op deze dag tonen dat het bewust ruimte maken voor deze verborgen rouw een wereld van verschil kan maken voor cliënten. We reiken handvatten aan om hier concreet mee aan de slag te gaan.

  • Tijdens deze vorming schetsen we hoe een rouwproces er kan uit zien na een abortus of een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose.
  • We presenteren theoretische inzichten en concrete handvatten voor de begeleiding vanuit onze praktijk.
  • Daarnaast laten we ook de stem van de ervaringsdeskundige(n) horen en tonen we de kracht van lotgenotencontact. Gevoelens van neerslachtigheid, schuld, schaamte en spijt komen vaak voor na een zelfgekozen zwangerschapsverlies, zoals abortus om psycho-sociale reden of zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose. Deze gevoelens (h)erkennen als normale rouwreacties is niet evident.

Programma

9u – 9u30: Onthaal met koffie

9u30 – 11u: Welkom en kennismaking met elkaar en de thematiek

Wat verstaan we onder ‘zelfgekozen’ zwangerschapsverlies? Wat is het wettelijk kader? Wat zijn de raakvlakken met perinataal verlies en welke signalen komen we tegen die een verborgen rouw doen vermoeden?

11u-11u15: Koffiepauze

11u15 -12u30: De stem van ervaringsdeskundige(n)

We maken plaats voor getuigenissen en een gastspreker die ons meeneemt in de leefwereld van onze cliënten. Relevante organisaties die lotgenotencontact faciliteren worden kort gepresenteerd.

12u30-13u15: Lunchpauze

13u15-14u45 :Rouwverwerking bij ‘zelfgekozen’ zwangerschapsverlies

Ook bij een abortus om psychosociale redenen of een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose mogen we een rouwproces verwachten. We geven inzicht in hoe dit door cliënten wordt ervaren en hoe we hier als professionals aandacht kunnen aan geven.

14u45-15u: Koffiepauze

15u-16u15 : Begeleiding bij zwangerschapsverlies

Wat is onze rol als professional? Hoe kunnen wij best ondersteunen? We vertrekken vanuit de expertise van Fara en zoemen in op aandachtspunten in de begeleiding (houding, vaardigheden, …)

16u15 - 16u30: Afronding

 

Lesgevers: Katleen Alen en Sindy Helsen, stafmedewerkers Fara vzw

Prijs? De deelnameprijs bedraagt 90 euro. De inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekeningnummer BE32 7364 0355 2602 BIC: KREDBEBB met vermelding ‘naam + zwangerschapsverlies'.

Schrijf je in via onderstaand inschrijvingsformulier.